De connectiemethode Geert De Bolster logo header
In dit artikel
  Add a header to begin generating the table of contents
  Pup opvoeden Geert De Bolster
  Geert De Bolster
  Geert De Bolster

  Je pup opvoeden en trainen. Hoe doe je dat?

  Facebook
  LinkedIn
  WhatsApp
  Email

  Je pup opvoeden en trainen is vaak het eerste waaraan wordt gedacht als je een pup in huis haalt. Je pup opvoeden volgens de principes van de connectiemethode® betekent dat je hem gaat begeleiden zodat hij zichzelf kan trainen of gaat oefenen om zich aan de wereld waarin we wonen en leven aan te kunnen passen. Er zijn heel wat meningen over wat een pup opvoeden betekent. In dit artikel lees je wat de visie van de connectiemethode® is en hoe je deze in praktijk kunt brengen.

  We spreken over een pup vanaf de geboorte tot je pup 125 dagen oud is. Vanaf dan gaat je pup over naar de jonge hondenfase en zal hij andere behoeften hebben dan die van een pup.

  Wat betekent je pup opvoeden?

  Je pup werd geboren met talenten om zich aan de wereld aan te passen. De wereld waaraan je pup zich zal aanpassen bestaat uit jouw leefwereld; je gezin, het sociaal leven, je dagritme, enz.

   

  Of je het nu wil of niet, Je pup opvoeden en trainen gebeurt automatisch. Je pup zal zich sowieso ontwikkelen tot een volwassen hond. Jouw taak bestaat uit het begeleiden van de opvoeding en training van je pup. Dat doe je door de juiste omstandigheden te creëren zodat je pup zichzelf kan trainen om aangepast gedrag van een huishond te kunnen oefenen en zich kan ontwikkelen tot een sociaal, aangenaam en gelukkig huisdier. Daarnaast dien je te vermijden dat je pup in omstandigheden terechtkomt die te moeilijk voor hem zijn. Wanneer je pup te vaak aan te moeilijke, te stresserende en onveilige situaties wordt blootgesteld zal hij mogelijks onaangepast gedrag ontwikkelen en kan er een gedragsprobleem ontstaan.

   

  Je pup opvoeden betekent niet dat je hem van alles dient te leren, zoals zit, lig en kom. Puppy opvoeding en – training betekent niet dat je je pup overal naartoe moet brengen om te socialiseren. Je hoeft ook de baas niet te zijn over je pup. Je pup dient niets te leren. Alles wat hij nodig heeft om een goede huishond te kunnen zijn is aangeboren. Je pup opvoeden en trainen betekent:

  Zorg bieden

  Pup opvoeden steun bieden Geert De Bolster

  Pups hebben geen training maar de zorg van hun moeder nodig. In de meeste gevallen worden pups te vroeg van de moeder weggehaald. Oké dat is de gang van zaken en daar  kunnen we helaas niets aan veranderen. Het enige wat jij als puppyeigenaar kunt doen, is de zorg van de moeder overnemen. Dat doe je door de bereidheid te hebben om naar je pup te luisteren en hem te willen begrijpen.

  Luisteren en begrepen worden

  Je pup opvoeden met de connectiemethode begint bij het  stellen van de 3 basisvragen:
  1. Hoe gaat het met jou?
  2. Wat wil je?
  3. Wat heb je nu nodig?
  Om antwoorden te vinden op deze vragen is het belangrijk dat je je gaat afstemmen op de behoeften van je pup, en dat is het ontvangen van zorg. Uiteraard kan je hiervoor niet zonder inzicht in hondentaal en het begrijpen van het gedrag van de hond. Maar om je af te stemmen op de behoefte van je pup, is het openen van je hart het belangrijkste wat je dient te doen.

  Steun bieden

  De moeder heeft als taak om haar pups in de gaten te houden en ze te helpen. Wanneer je pup bij jou thuis komt wonen dien jij te leren zien wat de behoeften van je pup zijn. Vervolgens kan je je pup opvoeden door hem te helpen omdat hij zou kunnen leren hoe hij deze behoefte in de toekomst zelf kan gaan invullen.

  Stel dat je pup moe is, dan is het belangrijk dat er een veilige en comfortabele rustplaats beschikbaar is voor hem = de juiste omstandigheden voorzien. Als je pup de keuze om naar zijn rustplaats te gaan zelf nog niet maakt, kan je je pup opvoeden door hem  naar zijn rustplaats te begeleiden. Op die manier zal je pup in de toekomst zelfstandig naar zijn rustplaats gaan om te rusten.

  Leiding geven

  Leiding geven aan een pup is geen kwestie van de baas zijn of dominant te zijn t.o.v. je pup. Leiding geven tijdens de opvoeding van je pup betekent het voorbeeld tonen.

   

  Terug naar je pup die vermoeid is en nood heeft aan rust of slaap. Door zelf op de plaats te gaan zitten waar je pup tot rust kan komen, geef je het voorbeeld aan je pup. Dat betekent je pup opvoeden Je pup zal jouw gedrag opmerken en je imiteren. Vervolgens zal je pup zelf gaan kiezen om er te gaan liggen wanneer hij het nodig heeft.

   

  Als je wil dat je pup rustig is – wordt dan zelf rustig.
  Als je wil dat je pup vertrouwen kan ontwikkelen, dien je aan je eigen zelfvertrouwen te werken.

  Je pup traint zichzelf

  Vele puppyeigenaren denken dat een pup opvoeden betekent dat hij getraind dient te worden met snoepjes of straf. Niets is minder waar. Als je dat zou doen, trap je in een valkuil.

   

  Honden belonen elkaar niet met snoepjes. Als je snoepjes gaat gebruiken om je pup op te voeden, verhinder je de kans dat je een mooie band met je pup kan opbouwen. Door je pup te trainen met snoepjes leert hij dat hij iets dient te doen om iets in de plaats te krijgen. Daardoor manipuleer je elkaar voortdurend en verhinder je dat er connectie van hart tot hart mogelijk wordt.

   

  Honden straffen elkaar nooit. Straf is iets van de mensen. Mensen spreken regels af. Wanneer regels worden overtreden, kan er een straf volgen. Het doel van de straf is dat de persoon gaat nadenken over wat hij fout heeft gedaan en vervolgens tot inzicht komt. Bij honden lukt dit niet. Een hond kan leren om een straf te vermijden door bepaald gedrag niet te doen. De voorwaarde is dat de straf altijd voorhanden dient te zijn. Wanneer je niet in staat bent om je hond te straffen, hoeft hij de straf ook niet te vermijden.

   

  Honden zijn specialisten in het bewaken en aangeven van grenzen. Een grens wordt proactief aangegeven. Er wordt dus verhinderd dat er over de gres wordt gegaan. Honden grommen, blaffen en snauwen om een grens te communiceren. Als er toch over de grens wordt gegaan, ontstaat er een conflict. Een conflict is ruziemaken maar heeft niets met straf te maken.

  De grenzen van je pup bewaken

  Het is de verantwoordelijkheid van de verzorger van de pup om grenzen te bewaken en aan te geven.
  Grenzen bewaken doe je door veiligheid te waarborgen en te zorgen dat je pup zich geen pijn kan doen. Maar je bewaakt ook een grens als je vermijdt dat je pup ongewenst gedrag kan leren. Het is dus goed om altijd supervisie te houden op je pup. Als je geen tijd hebt om aandacht te besteden aan je pup, kan je best een veilige en Puppyproof ruimte voorzien. Een omgeving waar je pup veilig is en geen ongewenst gedrag kan ontwikkelen.

   

  De keuken is makkelijk Puppyproof en veilig te houden en is meestal de ideale veilige plek voor je pup. Je kunt een ruimte in twee delen door gebruik te maken van een mechanische afscheiding zoals een kinderhekje of door tijdelijk een groter hekken te plaatsen.

   

  Wanneer je zelf merkt dat je pup de intentie heeft om gevaarlijk of ongewenst gedrag te vertonen, dien je op voorhand in te grijpen door dat te verhinderen en hem te ondersteunen om ander gewenst gedrag te kunnen leren.

  Straf je pup niet. Straf is nadelig voor het welzijn en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van je pup en verhindert het ontstaan van vertrouwen tussen jou en je pup.

  Vanaf wanneer start de opvoeding van een pup?

  Pup opvoeden pup met moeder Geert De Bolster

  De opvoeding van je pup start van bij de geboorte. Tot de leeftijd van 3 weken vult de moeder de behoeften van haar pups 100% in. Ze doet niets anders dan zorg bieden.
  Wanneer de pups 3 weken oud zijn start de socialisatiefase en zullen de pups zich wat meer tot elkaar gaan verhouden. Uiteraard blijft ze zorgen maar het is belangrijk dat de talenten van sociaal gedrag van haar pups zich kunnen ontwikkelen. Van zodra de nieuwe Puppyeigenaar de pup bij de fokker gaat ophalen, komt de opvoeding in diens handen en verantwoordelijkheid te liggen. Je pup opvoeden dient dus onmiddellijk van start te gaan. Er is geen tijd te verliezen. Het zorggeven van de moeder dient gewoon door jou verdergezet te worden.

  Waaruit bestaat de opvoeding en training van je pup?

  Je pup opvoeden bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:
  De socialisatie, zindelijkheidstraining, leren alleen blijven, gewenning aan de omgeving, luisteren en begrijpen, en gewenning aan het wandelen aan de leiband.

  De socialisatie van je pup

  De socialisatie met andere honden

  Op de leeftijd van 3 weken start de socialisatiefase van de hond. Vanaf nu zullen de sociale vaardigheden van de pup zich gaan ontwikkelen. Dat doet de pup door de hondentaal verder te ontwikkelen en tijdens spel met nestgenootjes. Uiteraard zal de communicatie met de moeder steeds uitgebreider worden. Wanneer je pup het nest verlaat, is de socialisatie met andere honden reeds een heel eind opgeschoten.

  Wanneer je pup bij je thuiskomt zullen de talenten van sociaal gedrag zich verder ontwikkelen. Maar in eerste instantie is het belangrijker dat je pup leert communiceren en spelen met mensen, meer bepaald met de leden van zijn nieuwe sociale groep – het gezin. Pas wanneer dat goed gaat kan je eraan denken om je pup in contact te laten komen met andere honden. Ideaal kan je pup kennismaken maken met een pup of volwassen stabiele hond uit de familie of je vriendenkring.

   

  Je pup kan zijn sociale vaardigheden verder ontwikkelen door veilige begroetingen te doen tijdens de wandeling. Over dit onderwerp heb ik een specifieke blog geschreven voor jou: De socialisatie van je hond met andere honden.

   

  Niet professionele en onveilige puppyklassen kan je beter vermijden.

  In mijn praktijk voor hondengedragstherapie zie ik veel honden met angst en agressie naar andere honden toe. 95% van deze honden volgden als pup een socialisatietraining in een puppyklas.

  De socialisatie met mensen

  Samenleven met de leden van de sociale groep
  Als het goed is, kreeg je pup al een goede socialisatie bij de fokker. De juiste fokker geeft heel veel liefde en zorg aan de pups waardoor ze reeds een mooie vertrouwensrelatie met mensen kunnen opbouwen.

  Pup opvoeden pup socialiseren mens Geert De Bolster

  Honden en mensen zijn soort overschrijdend. Een hond is een hond en een mens is een mens. De socialisatie van een pup met mensen is dus heel belangrijk. Socialiseren betekent met mensen leren communiceren waardoor een vertrouwensrelatie kan ontstaan. Door je pup te willen begrijpen en de juiste zorg te bieden, neem je de taak van de moeder en de fokker over. Je wordt een vervangmoeder voor je pup waardoor er een mooie band tussen jou en je pup kan ontstaan.

  Spelgedrag van je pup
  Pups willen spelen. Eenmaal het vertrouwen tussen jou en je pup wat begint te groeien, zal spel de motor zijn voor de verdere socialisatie met mensen. Door met je pup te spelen leert hij ook de taal van de mens kennen en begrijpen. Tijdens spel leert men elkaars grenzen kennen en respecteren. Over spelgedrag heb ik een blog geschreven: Hoe kan je spelen met je hond.

  Pup opvoeden pup spelen mens

  Puppy bijtgedrag
  Pups en honden nemen alles vast met hun poten en tanden. Tijdens het spelen zal je pup in je lichaam bijten. Dat is interessant want daardoor kan jij je grens aangeven aan je pup. Wanneer je pup te hard in je lichaam bijt, kan je dat aangeven door “auw, niet bijten te zeggen” en het spel te stoppen. Zo kan je je pup opvoeden en jouw grens leren kennen en respecteren.

  Hard bijten is geen puppy bijtgedrag
  Als je pup hard bijt betekent dit dat hij moe of overprikkeld is. Vaak bijten pups omdat ze een behoefte hebben en jouw hulp nodig hebben om deze behoefte in te kunnen vullen. Je pup is niet stout, niet dominant en niet agressief. Hij heeft jouw steun nodig. Wanneer je merkt dat je pup hard bijt, dien jij je de vragen te stellen: “wat wil je en wat heb je nodig?”. Vervolgens probeer je je pup opvoeden door hem te ondersteunen en te begeleiden.

  Puppy kauwgedrag
  Pups zijn nieuwsgierig en onderzoeken de wereld met hun poten en mond. Daardoor kan je pup de intentie vertonen om aan ‘verboden’ voorwerpen te kauwen. De kunst bestaat eruit om voldoende voorwerpen beschikbaar te laten waar je pup wel kan en mag op kauwen.

  Je pup heeft nood aan 2 soorten voorwerpen:

  1. Speeltjes
   Het is goed om verschillende speeltjes ter beschikking van je pup te stellen. Je voorziet best speeltjes, bestaande uit verschillende materialen, zoals knuffels, rubberen voorwerpen en trektouwtjes. Zo kan je pup zelf kiezen waarmee hij wil spelen. Je kunt  je pup opvoeden door hem zelf geregeld uit te nodigen om met de speeltjes te spelen. Speel samen met de speeltjes. Daardoor zal je de speeltjes opwaarderen waardoor je pup er ook zelf mee zal spelen en andere voorwerpen, waar je liever niet wil dat je pup op kauwt, zal laten linksliggen. Mocht je merken dat je pup toch een verboden voorwerp wil nemen, coach hem dan onmiddellijk naar één van zijn speeltjes. Uiteraard is het belangrijk om geen waardevolle voorwerpen in de buurt van je pup te laten rondslingeren op momenten dat je geen supervisie kunt houden.
  2. Kauwmateriaal
   Pups willen kauwen. Om te voorkomen dat je pup op je schoenen, aan tapijten en meubels gaat kauwen, kan je best voldoende kauwmateriaal voorzien. Je kunt natuurlijk kauwmateriaal kopen of surrogaat kauwspeeltjes voorzien.
   Kauwen werkt zeer goed om je pup te helpen om tot rust te komen wanneer hij wat opgewonden is. Of nog beter, je kunt je pup proactief helpen door hem iets geven om te kauwen en te voorkomen dat hij te opgewonden wordt. Bijvoorbeeld als je bezoek ontvangt.

  Je pup vertrouwd maken met het begroeten van bezoekers

  Voor honden is het ontvangen van bezoek altijd spannend. Het zit in hun natuur om geen vreemden van de sociale groep in de persoonlijke leefruimte toe te laten. Dus je hond beschouwt mensen die de persoonlijke leefruimte betreden mogelijks als een bedreiging. Vandaar de noodzaak om de socialisatie van je pup ook te richten op het vertrouwd worden met het begroeten van bezoekers.

   

  Je pup opvoeden om bezoek te begroeten gaat als volgt:
  Laat je pup in eerste instantie enkel kennis maken met mensen die geregeld bij je op bezoek komen. Deze mensen kan je best proactief op de hoogte brengen van jouw huisregels. Vraag aan de mensen om niet onmiddellijk actief contact te nemen met je pup maar een afwachtende houding aan te nemen en te kijken wat de pup zelf gaat doen. Wanneer je pup zelfstandig en met vertrouwen naar de bezoekers toeloopt kan de persoon je pup begroeten. Mocht je pup aarzelen en op afstand blijven, dan dient de bezoeker de pup met rust te laten en te gaan zitten. Je zal merken dat je pup zich veiliger gaat voelen als de persoon zit, vanzelf vertrouwen gaat ontwikkelen en zo toenadering gaat zoeken.

  Opspringgedrag is normaal gedrag
  Er staat een blog over omgaan met opspringgedrag voor je klaar: Hoe kan je het opspringgedrag van je hond afleren.
  Wanneer je Pup tegen jouw bezoek opspringt, kan je dat best gewoon laten gebeuren. Doe niets en nodig je bezoek uit om te gaan zitten. Na enkele minuten zal je pup de bezoeker voor bekeken houden en zijn aandacht op andere dingen richten.

  Het doel van de socialisatie is vooral je pup opvoeden en vertrouwd maken met het ontvangen van bezoekers en zich er comfortabel en veilig bij te voelen. Je pup dient nog geen specifiek begroetingsgedrag t.o.v. bezoekers te leren. Daarvoor dient hij eerst jou en je gezinsleden op de juiste manier te leren begroeten. Maar ook dat is een natuurlijk en automatisch proces, dat geen echte training nodig heeft. Wanneer je wenst dat je pup later als hij wat ouder is, niet gaat opspringen, kan je hem proactief begroeten door je handen laag te houden en daardoor het opspringgedrag te voorkomen. Eenmaal je pup opspringt is het te laat. Laat het gebeuren, blijf vriendelijk tegen je pup en doe het de volgende keer beter. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je pup ligt in jouw handen en niet bij je pup.

  Aanraking en verzorging door mensen

  Aangeraakt worden door mensen is voor een pup, die nog onvoldoende sociale vaardigheden heeft kunnen ontwikkelen, best spannend. Je pup opvoeden is hem socialiseren zodat hij vertrouwd kan worden met aangeraakt worden door mensen. Het is normaal dat je pup in je handen gaat bijten als je hem aanraakt. Hij geeft daarmee zijn grens aan. Het is goed om op het aangeven van de grens in te gaan door de aanraking onmiddellijk te stoppen. Daardoor zal je pup voelen dat je naar hem luistert, zijn grens erkent en respecteert. Dat bevordert het veiligheidsgevoel van je pup waardoor zijn vertrouwen kan groeien. Je zal merken dat je pup het door jou aangeraakt worden, aangenamer gaat beginnen ervaren en er zelfs zal van genieten.

   

  Eenmaal je pup het oké vindt om door je aangeraakt te worden, kan je verzorgingshandelingen gaan oefenen. In kleine stapjes leer je je pup vertrouwd worden dat je zijn tandjes aanraakt, met je vinger in zijn oortjes gaat, en de nageltjes gaat knippen. Ook hier is het belangrijk om op de taal van je pup te letten zodat je kan zien wanneer hij het vervelend begint te vinden. Forceer niets maar Laat het vertrouwen van je pup op zijn eigen tempo verder ontwikkelen.

   

  Zolang je pup nog onvoldoende vertrouwen heeft in het aangeraakt worden door jou, dien je erop te waken dat bezoekers en andere mensen je pup niet gaan aanraken. Eerst socialiseren met eigen leden van de sociale groep en dan met andere mensen.

  Met je pup op bezoek bij de dierenarts

  Pup opvoeden pup dierenarts Geert De Bolster

  Dierenartsen zijn experten in het lichamelijk behandelen van je pup. Wanneer jij vertrouwen hebt in je dierenarts hoef je je geen zorgen te maken. Wel dien je aan je je pup te communiceren dat jij de dierenarts vertrouwt. Als je pup jouw vertrouwen opmerkt zal hij dat vertrouwen van je overnemen.
  Praat eerst even met de dierenarts en laat de pup enkele minuutjes zijn. Plaats dan de pup op de verzorgingstafel en laat hem even snuffelen. Geef je vertrouwen vanaf dan aan je dierenarts.

  De zindelijkheidstraining van je pup.

  Een belangrijk onderdeel van je pup opvoeden is de zindelijkheidstraining. De zindelijkheidstraining van je pup is een natuurlijk en automatisch proces dat al start in het nest en dit van zodra je pup 3 weken oud is. Gemiddeld zijn jonge hondjes 100% zindelijk als ze ongeveer zes maanden oud zijn. Over de zindelijkheidstraining van je pup heb ik een blog geschreven: Je pup zindelijk maken.

  Je pup alleen leren blijven

  Pup opvoeden pup alleen blijven Geert De Bolster

  Verlatingsangst bij pups komt vaak voor en dat is logisch. Pups worden dikwijls veel te vroeg de toegang tot de moeder ontnomen en gaan op te jonge leeftijd naar hun nieuwe eigenaren. Sommige fokkers verhinderen dat de moeder nog bij haar pups kan als de pups nog maar vier tot vijf weken oud zijn. Dat is rampzalig voor de verdere ontwikkeling van de pup die op dat ogenblik de zorg van de moeder echt nodig heeft. Zorg van de moeder draagt bij tot het ontwikkelen van een veilige hechting.

   

  Hierboven heb ik al omschreven hoe belangrijk het is dat de nieuwe eigenaar de zorgende taak van de moeder overneemt. Als dat onvoldoende gebeurt bestaat de kans dat de pup zich onveilig gaat voelen en moeilijkheden ervaart als hij alleen wordt gelaten.

  Je leert je pup alleen te blijven door hem niet alleen te laten wanneer hij er niet klaar voor is.

  Het is goed om je pup de eerste dagen niet alleen te laten. Meestal heeft een pup een periode van een week nodig om zich voldoende veilig te kunnen voelen wanneer hij even alleen wordt gelaten. Als een pup te vroeg alleen wordt gelaten kan er paniek ontstaan waardoor de pup een traumatische ervaring opdoet. Het gevolg is dan mogelijks het ontstaan van verlatingsangst. Verlatingsangst is een emotioneel probleem dat veel tijd en geduld kan vragen om het op te lossen.

   

  Je pup opvoeden om alleen te leren blijven is heel belangrijk. Ik heb er speciaal voor jou een blog over geschreven: Je pup alleen leren blijven in 7 dagen of – stappen.

  Je pup laten wennen aan wat er zich in de omgeving voordoet

  Socialisering en gewenning worden vaak met elkaar verward. Waar socialiseren communicatie en het ontwikkelen van vertrouwen en – sociale vaardigheden t.o.v. andere levende wezens is, zal een pup ook leren wennen aan – en vertrouwd worden met wat er in de wereld rondom hem gebeurt. De zintuigen van je pup nemen alles waar wat er zich in de omgeving afspeelt. Er zijn prikkels die hij ziet, hoort, ruikt en voelt. Doordat de pup aan de omgevingsprikkels wordt blootgesteld, kan hij er vertrouwd mee worden.

   

  Maar je pup bevindt zich in een uiterst gevoelige periode. Dat betekent dat alles wat hij als positief ervaart als positief en neutraal zal beschouwen in de toekomst. Anderzijds zal je pup alles wat hij als negatief ervaart in de toekomst ook als negatief ervaren. Je pup opvoeden om te wennen aan omgevingsprikkels dient dus met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

   

  Start met prikkelgewenning in de vertrouwde leefomgeving, bij je thuis en in de tuin. Kijk hoe je pup reageert op geluiden van een stofzuiger en grasmaaier en of hij gevoelig is voor andere geluidsprikkels. Het zou kunnen dat het zien van jouw gedrag met de stofzuiger of grasmaaier hem stress of angst bezorgt. Om dat te voorkomen is het goed om aan geleidelijke blootstelling te doen. Dat doe je door de prikkels gedoseerd en op afstand aan te bieden en als je pup er rustig onder blijft, de kracht van de prikkels geleidelijk te verhogen.

   

  Eenmaal je pup vertrouwd is met de huiselijke visuele, auditieve en tactiele prikkels kan je je pup opvoeden door hem geleidelijk te laten kennismaken met prikkels uit de publieke ruimte. In het begin kan je je pup steun bieden door hem te dragen. Je pup kan zich veilig voelen bij jou en zo makkelijker wennen aan alle prikkels in de openbare ruimte. Ook nu ga je gecontroleerd tewerk en zorg je dat je pup niet overprikkeld geraakt. Voorbijrijdend verkeer, spelende kinderen, het zien van boerderijdieren, enz. kan voor een gevoelige pup al gauw te overweldigend zijn. Wees voorzichtig.

   

  Mocht je merken dat je pup overprikkeld wordt en stress, angst of frustratie vertoont, is het goed om de situatie onmiddellijk te verlaten. Merk je dat je pup angstig is en steun aan je vraagt, dien je deze ook te bieden. Laat je pup nooit aan zijn lot over. Je pup opvoeden is doen wat je pup van jou verwacht, en dat is krijgen van steun en leiding.

  Je Pup meenemen met de auto

  Je pup zal ook moeten wennen aan het meerijden met de auto.
  Stop je pup niet zomaar in de koffer van de auto of in een transportkooi. Laat hem niet onmiddellijk alleen op de achterbank zitten.

   

  Ga geleidelijk tewerk en start met de pup op schoot van de passagier te laten zitten. Als dat goed gaat, kan je je pup samen met een begeleider op de achterbank laten wennen. Als je auto een break is, kan je je pup ook vertrouwd maken met achteraan in de kofferbak te zitten. Laat het gewenningsproces verlopen zoals hierboven omschreven. Als laatste stap laat je de pup dan in de kofferruimte verblijven, terwijl er iemand vanop de achterbak toezicht houdt.

   

  Bij stress dien je stapjes terug te zetten en omstandigheden te creëren waardoor je pup op zijn eigen tempo vertrouwen kan ontwikkelen.
  Uiteindelijk dien je ook de algemene veiligheid te waarborgen. Dat doe je door je hond vast te klikken in de auto, hem in een transprotkooi te vervoeren of een veiligheidsrek te installeren in je auto.

  Gehoorzaamheidstraining bij je Pup

  Je pup heeft zorg – en geen gehoorzaamheidstraining nodig.
  Natuurlijk kan je je pup opvoeden en hem de woordjes zit, down, kom, plaats en blijf leren begrijpen. Dat doe je door de woordjes telkens te benoemen terwijl je pup, uit zichzelf het passend gedrag vertoont. Door de woordjes te herhalen leert je pup de betekenis kennen en zal je merken dat hij op termijn ook het passend gedrag zal vertonen als je het vraagt.

  Ik heb een blog over hondentraining geschreven: Hondentraining

  Wandelen met je pup aan de leiband

  Puppyeigenaren gaan veel te snel met hun pup wandelen. Daardoor veroorzaakt de eerste kennismaking met een leiband, acute stress en bijhorende negatieve ervaring. Dat is dé reden waarom pups het vervolgens lastig hebben om aan een leiband te lopen en gaan trekken – en uitvallen aan de leiband.

  Bij de opvoeding van je puppy hoort uiteraard het leren wandelen aan een leibandje bij. Laat je pup op zijn tempo wennen aan de wandelhulpmiddelen, zoals een halsbandje, tuigje, korte leiband, lange lijn, enz.

  Vertrouwd worden met het aandoen van een halsband of tuigje

  Neem de halsband en ga ergens neerzitten. Nodig je pup uit om naar je toe te komen. Als hij komt ben je natuurlijk trots. Vervolgens geef je aan dat je het halsbandje om zijn hals gaat doen. Je zegt: “halsbandje aandoen” en dan maak je de intentie om het om de hals van je pup te doen. Wanneer je pup rustig blijft en je toelaat om het halsband aan te doen, heb je veel bereikt.

  Mocht je merken dat je pup de handeling eng vindt en zich terugtrekt, laat je het gebeuren en stop je de handeling. Laat je pup tot rust komen en probeer opnieuw. Forceer niets! Je pup ‘moet’ de halsband niet laten omdoen. Je pup dient vertrouwen te ontwikkelen in jou en in het laten aandoen van een halsbandje.

   

  Ga nooit zelf naar je pup en benader hem niet om de halsband aan te doen. Geef je pup het vertrouwen en laat hem zelf de keuze maken om bij jou te komen om de wandelhulpmiddelen aan te laten doen.

  Vertrouwd worden met het vastliggen aan de leiband

  Pas wanneer je pup vertrouwd is met het dragen van een halsbandje, kan je er een leibandje aan vastmaken.

   

  Nodig je pup uit om te komen om de halsband aan te doen. Vervolgens geef je aan dat je de leiband een het halsbandje gaat vastklikken. Je zegt: leibandje aandoen” en klikt de leiband vast aan de halsband. Wanneer je pup dat oké vindt, heeft hij weer een stapje op weg naar aangename wandelingen in de toekomst gezet.

   

  Laat je pup vervolgens wat vrijlopen terwijl de leiband achter hem aansleept. Wanneer dat goed gaat, kan je de leiband vastnemen en met je pup mee lopen.
  Je wandelt eerst in huis, dan de tuin en dan pas op de openbare weg.

  Luister naar je pup

  Vertrouwd worden met wandelen aan de leiband is geen gehoorzaamheidsoefening. Je pup ‘moet’ niet wandelen aan de leiband. Je pup dient vertrouwen te ontwikkelen in jou en in het vastgeklikt zijn aan een leiband.

  Wanneer je pup gaat zitten en niet verder wil, is dat geen probleem. Je pup wil de situatie bekijken.
  Laat je pup rustig doen. Laat hem voor- , achter-, link- en rechts lopen. Het is de bedoeling dat hij het lopen aan de leiband als veilig en aangenaam gaat ervaren. Want dat zorgt ervoor dat jullie in de toekomst heel veel plezier gaat beleven tijdens de wandelingen.

  Met je pup een puppycursus volgen?

  Vele puppyeigenaren gaan met hun pup naar een puppycursus om hun pup op te voeden en te trainen, te leren gehoorzamen en te socialiseren met andere honden. Dat is een grote valkuil waar je kunt instappen.

   

  Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, hoeft je pup niet getraind te worden, niet te leren gehoorzamen of een socialisatietraining te volgen.

   

  Maar het kan zeker nuttig zijn om je te laten begeleiden bij de opvoeding van je puppy. Een puppycursus volgen onder begeleiding van een opgeleid puppycoach en hondengedragsbegeleider heeft als doel dat je jezelf gaat oefenen in:

   

  • Je pup de juiste steun en leiding te geven.
  • Het vertrouwen van je pup te versterken.
  • Hoe kan je je pup op een veilige en effectieve manier laten wennen aan mensen en honden.
  • De connectie tussen jou en je pup te versterken.

  De connectiemethode heeft een netwerk van opgeleide puppycoaches – hondengedragsbegeleiders. Je kunt er een individuele puppycursus volgen.

   

  Mocht je toch kiezen voor een puppycursus in groep dan adviseer ik om met volgende aken rekening te houden:

   

  • Volg een training bij een gecertificeerde hondeninstructeur
  • Groepjes bestaan uit maximaal 5 pups.
  • De leefomgeving is ruim genoeg zodat afstand tussen de verschillende pups mogelijk is.
  • Je krijgt er individuele aandacht.
  • Er wordt vriendelijk en beloningsgericht geoefend.
  • Focus ligt op het ontwikkelen van vertrouwen en op de opbouw van een mooie band tussen jou en je pup.
  • Jij en je pup dienen er zich veilig te voelen.
  Wil je meer inspirerende informatie over honden ontvangen? Schrijf je dan hier in.

  Laat hier je naam en email achter

  Wij nemen je privacy ernstig

  Facebook
  LinkedIn
  WhatsApp
  Email
  5 1 stem
  Artikelbeoordeling
  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  1 Reactie
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Marianne Delmee
  Marianne Delmee
  3 maanden geleden

  Wat een mooi en zinvol verhaal, dankjewel