De-connectiemethode-van-Geert-De-Bolster

De connectiemethode®

Voor een gelukkige hond

De connectiemethode®
Voor een gelukkige hond

 

Je hond opvoeden met begrip en geduld

Om zich tot een leuke gezinshond te kunnen ontwikkelen, dient een hond in de juiste omstandigheden gevoed te worden en heeft hij het begrip en geduld van zijn verzorgers nodig. Doorheen de jaren ontwikkelde Geert De Bolster een eigen opvoedingsmethode. Zijn ervaring leerde dat de connectie tussen baasje en hond cruciaal is bij de opvoeding. De principes van de connectiemethode® wijken af van training met straffen of belonen. De focus ligt op begrijpen en begrepen worden.

De connectiemethode Geert en Ombra

Voor een gelukkige hond

Hoe beter het welzijn van de hond gewaarborgd wordt, hoe gelukkiger hij zich zal voelen en hoe makkelijker hij aangepast gedrag zal ontwikkelen. Je hond gebruikt zijn gedrag om jou iets te vertellen. Dus hoe beter jij zijn gedrag begrijpt en zijn noden kent, hoe makkleijker je je hond de begeleiding zal kunnen geven die hij nodig heeft.

De connectiemethode® geeft je inzicht in hondengedrag en leert je hoe je via vriendelijke en geweldloze communicatie je hond kan opvoeden.

Welzijn voor de hond en zijn verzorger

In de connectiemethode® begint de begeleiding met het stellen van een aantal vragen. Deze vragen stel je aan jezelf en aan je hond.

Z

Hoe gaat het met jou?

Z

Wat wil je?

Z

Wat heb je nodig?

Een holistische benadering

De connectiemethode® benadert een hond als een individu. Zijn gedrag wordt door verschillende factoren beïnvloed, waaronder de natuurlijke behoeften van een hond, zijn raskenmerken, zijn leeftijd, gezondheid, ervaring, de leefomgeving en de manier waarop zijn verzorgers naar hem kijken en met hem omgaan. De connectiemethode® heeft aandacht voor alle factoren die het gedrag en dus ook het welzijn van de hond kunnen beïnvloeden.

Met de connectiemethode® ontwikkelen mens en hond een diepere band, niet door de hond te trainen maar door zijn gevoelens en gedrag te begrijpen en hem te begeleiden tijdens zijn voortdurende ontwikkeling als individu.

Kennisoverdracht over honden

Hoe is het mogelijk dat sociale wezens onder één dak kunnen samenleven zonder elkaars taal te begrijpen? Hoe kunnen honden zich goed aanpassen aan het leven van hun eigenaren als die laatsten niet weten hoe honden denken?

Met kennis van hondentaal en van natuurlijk hondengedrag zal men helder en begrijpend kunnen communiceren en zal er een diepere band tussen de hond en zijn verzorgers ontstaan. Vanaf dan kan men met wederzijds vertrouwen en gelukkig samenleven.

Om je hond tot een sociale, aangename en gelukkig hond op te kunnen voeden, dien je kennis te hebben en praktische vaardigheden te oefenen. Het heeft geen zin dat je je hond door een hondentrainer laat trainen. Jij en jouw gezin zijn de enigen die jouw hond kan opvoeden. Daarom bestaat de begeleiding van Geert De Bolster uit het delen van kennis en het coachen van alle leden van het gezin. Geert De Bolster heeft gekozen om de gezinsleden online en persoonlijk te begeleiden.

Open en milde aandacht – Perfect zoals het is

Opvoeden van honden met de connectiemethode® betekent “voeden” van een voelend wezen dat nu reeds perfect is zoals het is, inclusief het imperfect zijn. Zowel bij een pup als bij een hond die probleemgedrag vertoont, wordt er iedere dag opnieuw begonnen bij wat er is, met openheid, mildheid en met vertrouwen in het goede van de hond.

Ook de eigenaar, in de connectiemethode® de verzorger van de hond genoemd, hoeft niet te veranderen. Iedere hondenliefhebber heeft de capaciteiten om voor zijn of haar hond te zorgen. Omgaan met de hond met de connectiemethode® betekent evenzeer goed omgaan met zichzelf. De hondencoach ondersteunt het gezin van de hond in het omgaan met moeilijkheden die men als zijn begeleider kan ondervinden.

Omdat de toekomst wordt bepaald door hoe je met het huidige moment omgaat, kan het helpen om een open en milde houding aan te nemen en vriendelijke aandacht te hebben voor wat er zich in het moment voordoet.

Kijk bij Online Hondentraining en workshops wat de connectiemethode® je allemaal te bieden heeft.

Het boek van Geert De Bolster:
Je hond opvoeden met de Connectiemethode®

Het boek 'Je hond opvoeden met de connectiemethode' is jouw gids die je helpt bij de opvoeding van je hond. Je leest in dit boek meer over:

N

het natuurlijk gedrag van honden

N

verschillende ontwikkelingsfasen van honden

N

hondentaal

N

hondengedrag

N

de socialisatie van een puppy

N

gedrag van een puberende hond

N

probleemgedrag van honden

Je hond opvoeden met de connectiemethode Boek van Geert De Bolster

Wil je een gesigneerd exemplaar? Dat kan! Laat het weten bij de bestelling en we schrijven een persoonlijke boodschap.

Geert De Bolster

Geert De Bolster

Antwoord meestal binnen de 3uur

De chat is nu Offline

Geert De Bolster

Hallo 👋,

Met Geert, hoe kan ik je helpen?

Start met chatten
chat