De connectiemethode®

Omgaan met de hond en de omgeving

Om zich tot een leuke gezinshond te kunnen ontwikkelen dient een hond door de juiste omstandigheden gevoed te worden, en heeft hij het begrip en geduld van zijn verzorgers nodig.

Geert en Ombra 3

Welzijn als prioriteit

Hoe beter het welzijn van de hond gewaarborgd wordt, hoe gelukkiger hij zich zal voelen en hoe makkelijker hij aangepast gedrag zal ontwikkelen.

De connectiemethode® is vriendelijke en geweldloze communicatie met respect en compassie voor de noden van de hond.

Welzijn als prioriteit

N

Hoe gaat het met jou?

N

Wat wil je?

N

Wat heb je nodig?

Een holistische benadering

De connectiemethode® benadert een hond als een individu. Zijn gedrag wordt door verschillende factoren beïnvloed, waaronder de natuurlijke behoeften van een hond, zijn raskenmerken, zijn leeftijd, gezondheid, ervaring, de leefomgeving en de manier waarop zijn verzorgers naar hem kijken en met hem omgaan. De connectiemethode® heeft aandacht voor alle factoren die het gedrag en dus ook het welzijn van de hond kunnen beïnvloeden.

Met de connectiemethode® ontwikkelen mens en hond een diepere band, niet door de hond op te voeden of te trainen maar door zijn gevoelens en gedrag te begrijpen en hem te begeleiden tijdens zijn voortdurende ontwikkeling als individu.

Kennisoverdracht over honden

Hoe is het mogelijk dat sociale wezens onder één dak kunnen samenleven, zonder elkaars taal te begrijpen. Hoe kan het dat honden zich goed kunnen aanpassen aan het leven van hun eigenaren als die laatsten niet weten hoe honden denken?

Met kennis over hondentaal en het natuurlijk gedrag van de hond zal men helder en begrijpend kunnen communiceren en zal er een diepere band tussen de hond en zijn verzorgers ontstaan. Vanaf dan kan men in wederzijds vertrouwen, gelukkig samenleven.

Mindfulness – Perfect zoals het is

Opvoeden van honden met de connectiemethode betekent “voeden” van een voelend wezen, dat nu reeds perfect is zoals het is, inclusief het imperfect zijn. Zowel bij een pup – als bij een hond die probleemgedrag vertoont, wordt er iedere dag opnieuw begonnen bij wat er is, met openheid, mildheid en in vertrouwen.

Ook de eigenaar, door de connectiemethode® de verzorger van de hond genoemd, hoeft niet te veranderen. Iedere hondenliefhebber heeft de capaciteiten om voor zijn of haar hond te zorgen. Omgaan met de hond met de connectiemethode® betekent evenzeer goed omgaan met zichzelf. De hondencoach ondersteunt het gezin van de hond in het omgaan met moeilijkheden die men als zijn begeleider kan ondervinden.

Kijk bij individuele begeleiding en workshops wat de connectiemethode® je allemaal te bieden heeft.

Het boek van Geert De Bolster:
Je hond opvoeden met de Connectiemedthode®

Het boek 'Je hond opvoeden met de connectiemethode' is jouw gids die je helpt bij de opvoeding van je hond. Je leest in dit boek meer over:

N

het natuurlijk gedrag van honden

N

verschillende ontwikkelingsfasen van honden

N

hondentaal

N

hondengedrag

N

de socialisatie van een puppy

N

gedrag van een puberende hond

N

probleemgedrag van honden

Wil je een gesigneerd exemplaar? Dat kan! Laat het weten bij de bestelling en we schrijven een persoonlijke boodschap.

Het boek van Geert De Bolster:
Je hond opvoeden met de Connectiemedthode®

Het boek 'Je hond opvoeden met de connectiemethode' is jouw gids die je helpt bij de opvoeding van je hond. Je leest in dit boek meer over:

N

het natuurlijke gedrag van honden

N

verschillende ontwikkelingsfasen van de honden

N

hondentaal

N

hondengedrag

N

de socialisatie van een puppy

N

gedrag van een puberende hond

N

probleemgedrag van honden

Wil je een gesigneerd exemplaar? Dat kan! Laat het weten bij de bestelling en we schrijven een persoonlijke boodschap.