De connectiemethode®

Honden zijn perfect zoals ze zijn

Omgaan met je hond en met de omgeving

Wanneer je je hond begrijpt en zorgt dat hij zich ook begrepen voelt, zal hij vanzelf aangepast en gewenst gedrag ontwikkelen en is er geen opvoeding, noch hondentraining nodig.

Welzijn als prioriteit

Hoe beter het welzijn van je hond gewaarborgd wordt, hoe gelukkiger hij zich zal voelen en hoe makkelijker hij aangepast gedrag zal ontwikkelen.

De connectiemethode® is vriendelijke en geweldloze communicatie vanuit het perspectief van de huidige noden van je hond.

We stellen de hond drie basisvragen

Hoe gaat het?
Wat wil je?
Wat heb je nodig?

Kennisoverdracht over honden

Met kennis over hondentaal en het natuurlijk gedrag van je hond zal je helder en begrijpend met hem kunnen communiceren en zal er een diepere band tussen jullie beide ontstaan.

Je bent de verzorger van je hond

Met begrip en geduld zorg jij ervoor dat je hond alle kansen krijgt om zich op zijn eigen tempo aan zijn en jouw leefwereld aan te passen.

Je hond is perfect zoals hij is

Er schuilt gevaar achter de klassieke principes van honden opvoeding en training. Opvoeding kan resulteren in onderdrukking van natuurlijk gedrag van je hond waardoor stress, angst en frustratie kan toenemen. Hondentraining is een vorm van manipulatie, omkoping en agressie en kan daardoor een goede relatie tussen jou en je hond in de weg staan.

Hondenopvoeding en hondentraining zijn vaak dé oorzaak van het ontwikkelen van hondengedragsproblemen. Met de connectiemethode® ontwikkel je een diepere band met je hond, niet door je hond op te voeden of te trainen maar door zijn gevoelens en gedrag te begrijpen.

Kijk bij individuele begeleiding wat de connectiemethode® je allemaal te bieden heeft.

Het boek van Geert geeft je een eerste inzicht

Geert de Bolster is ook auteur van het populaire boek ” Je Hond opvoeden met de connectiemethode”. In het boek komen volgende zaken aan bod:

N

Inzicht in het natuurlijke gedrag van de hond

N

De verschillende ontwikkelingsfasen van de hond

N

De taal van de hond

N

De connectiemethode

N

Een puppy opvoeden

N

Omgaan met een puberende hond

N

Omgaan met probleemgedrag

Het boek van Geert geeft je een eerste inzicht

Geert de Bolster is ook auteur van het populaire boek ” Je Hond opvoeden met de connectiemethode”. In het boek komen volgende zaken aan bod:

N

Inzicht in het natuurlijke gedrag van de hond

N

De verschillende ontwikkelingsfasen van de hond

N

De taal van de hond

N

De connectiemethode

N

Een puppy opvoeden

N

Omgaan met een puberende hond

N

Omgaan met probleemgedrag