Gedragproblemen bij Honden

Gedragsproblemen bij honden

Gedragsproblemen bij honden

Hoe pak je een gedragsprobleem bij honden aan?

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk te weten wat een gedragsprobleem bij honden juist is. Een gedragsprobleem wordt omschreven als gedrag dat sociaal niet aanvaard wordt. Enkele voorbeelden van probleemgedrag zijn: uitzonderlijk veel blaffen, opspringen, uitvallen of trekken aan de lijn, bijten of happen, …

Bij dit probleemgedrag zijn er altijd 2 percepties: hoe ervaart je hond zijn gedrag en hoe ervaart zijn verzorger het gedrag. Soms is er ook de perceptie van de buitenstaander, maar die laten we hier niet aan bod komen.

Vanuit de visie van de hond is elk gedrag een uiting van een gevoel. Dit gevoel kan bijvoorbeeld opwinding, blijdschap, angst of eenzaamheid zijn. Maar voor de hondenverzorger kan probleemgedrag een last of ongemak zijn, of in het ergste geval een gevaar betekenen.

Om een gedragsprobleem bij honden op te lossen, werken we met individuele sessies voor hondenbegeleiding en hondentraining (Bij voorkeur digitaal Zoom of bij je thuis). Tijdens een privé consultatie bekijken we het probleem, zoeken we naar de oorzaak en reiken we advies en tips aan om dit gedrag te benaderen. Voor elk consult passen we de connectiemethode® toe, waarin de verbinding tussen mens en dier op een respectvolle manier gebeurt.

Boek een privé consult

Merk je gedragsproblemen bij je hond op? Zou je dit op een diervriendelijke manier willen oplossen? Tijdens individuele hondenbegeleiding kunnen we samen bekijken wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen aanpakken?

Een privéconsultatie aan huis kan in Oost-Vlaanderen, regio’s Kruishoutem, Nokere, Wortegem-Petegem, Waregem, Oudenaarde, Zulte, Deinze en Nazareth. Er is ook de mogelijkheid voor een digitaal consult via Zoom.

Visie van de connectiemethode®

Welk gedrag je hond ook vertoont, het is belangrijk om te weten dat er niets mis is met je hond. Je hond is perfect zoals hij is. Wat je nu nodig hebt, is inzicht in de oorzaken van het probleem. In welke omstandigheden vertoont je hond het probleemgedrag? Hoe uit zich het probleem? Hoe voelt je hond zich hierbij en hoe voel jij je hierbij? Deze inzichten helpen bij de opvoeding van je hond volgens de connectiemethode®. Deze opvoedingsmethode is ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring in de praktijk als professionele hondentrainer.

Met de ondersteuning van een professionele hondentrainer kan je leren op een effectieve manier met de hond om te gaan. De trainingen gebeuren bij voorkeur digitaal via Zoom of aan huis. Tijdens een privé-consultatie kan het gedrag van je hond in zijn vertrouwde omgeving geobserveerd worden en leer je de principes van de connectiemethode® om je hond te kunnen begeleiden in zijn ontwikkeling.

Wat mag je verwachten van een individuele begeleiding?

Z

Je leert het gedrag van je hond te begrijpen

Z

Je benadert je hond via een vriendelijke en respectvolle communicatie

Z

Je leert praktische vaardigheden om beter met je hond om te kunnen gaan

Z

De vorderingen die je maakt worden op de voet gevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Z

Je bouwt een diepe band op met je hond zodat hij weet dat hij je kan vertrouwen.

Z

Je krijgt ondersteuning via digitale weg (Zoom, WhatsApp en tel).

Z

Individueel begeleiding bij je thuis in Oost-Vlaanderen, regio’s Kruishoutem, Nokere, Wortegem-Petegem, Waregem, Oudenaarde en Deinze of digitaal via Zoom.

Wil je meer lezen over gedragsproblemen bij honden, dan kan je onze blogpagina raadplegen.
In de blog ‘het gedragsprobleem van je hond oplossen, hoe doe je dat’ verwerf je inzicht in probleemgedrag van honden en leer je het bewust aan te pakken.
De tekst Angst bij honden vertelt je alles over het belang van het veiligheidsgevoel van honden.

Volg onze workshops

In de praktijkgerichte workshops leer je alles over de opvoeding van je hond volgens de connectiemethode®.

De reeks van workshops bestaat uit 4 lesavonden. Elke avond wordt 1 onderwerp uitvoerig besproken. Het is mogelijk in te schrijven voor 1 onderwerp.

Praktische informatie

Hond opvoeden aan huis of online via Zoom
Bij individuele hondengedragsbegeleiding leren we de hond kennen in zijn vertrouwde gezinssituatie. Door de observatie in huis is het duidelijker om de oorzaak van het ongewenste gedrag in kaart te brengen. Zo kunnen we het inzicht geven in het gedrag en het correcte advies geven.
Voor een geslaagde begeleiding is een reeks consultaties aan te raden. De eerste consultatie duurt ongeveer 2 uur. Nadien volgen een aantal opvolgsessies van 1 uur per sessie. Gemiddeld zijn 2 à 3 opvolgmomenten voldoende voor een goed resultaat.

Online begeleiding bij de opvoeding van jouw hond heeft voordelen:

Z

Jouw hond is zichzelf in zijn persoonlijke omgeving en wordt niet beïnvloed tijdens het consult.

Z

Aan de hand van korte videofragmenten kunnen we het gedrag van je hond bestuderen, wat maakt dat we een veel gedetaileerder inzicht kunnen verwerven.

Z

Niemand hoeft zich te verplaatsen, wat tijd en geld bespaart.

Z

We zijn lief voor de aarde en het klimaat.

Tarieven

Z

Eerste privé-consult aan huis: 150€ (duurtijd van 2 uur)

Z

Opvolgsessies aan huis: 95€ / uur

Z

Digitaal consult: 20€ / aangevat kwartier

Z

Om ecologische redenen worden er alleen huisbezoeken gedaan in Oost-Vlaanderen, regio’s Kruishoutem, Nokere, Wortegem-Petegem, Waregem, Oudenaarde, Zulte, Deinze en Nazareth.

Z

Voor gedragsbegeleiding aan huis kun je contact nemen met een hondengedragsbegeleider houder van het Quality Label De connectiemethode in België of Nederland.