Honden met probleemgedrag

Gedragsproblemen bij honden

Hoe pak je probleemgedrag bij honden aan?

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk te weten wat probleemgedrag bij honden juist is. Probleemgedrag wordt omschreven als gedrag dat sociaal niet aanvaard wordt. Enkele voorbeelden zijn: uitzonderlijk veel blaffen, opspringen, uitvallen of trekken aan de lijn, bijten of happen, …

Bij dit gedrag zijn er altijd 2 percepties: hoe ervaart je hond zijn gedrag en hoe ervaart zijn verzorger het gedrag. Soms is er ook de perceptie van de buitenstaander, maar die laten we hier niet aan bod komen.

Vanuit de visie van de hond is elk gedrag een uiting van een gevoel. Dit gevoel kan bijvoorbeeld opwinding, blijdschap, angst of eenzaamheid zijn. Maar voor de hondenverzorger kan probleemgedrag een last of ongemak zijn, of in het ergste geval een gevaar betekenen.

Om een gedragsprobleem bij honden op te lossen, werken we met individuele hondentrainingen. Tijdens een privé consultatie bekijken we het probleem, zoeken we naar de oorzaak en reiken we advies en tips aan om dit gedrag te benaderen. Voor elk consult passen we de connectiemethode® toe, waarin de verbinding tussen mens en dier op een respectvolle manier gebeurt.

Boek een privé consult

Merk je gedragsproblemen bij je hond op? Zou je dit op een diervriendelijke manier willen oplossen? Via een privé consultatie kunnen we samen bekijken wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen aanpakken?

Voor de privé consultaties komen we altijd aan huis. Zo kunnen we het gedrag van de hond in zijn gewoonlijke gezinssituatie observeren en het beste advies geven.

Visie van de connectiemethode®

Welk gedrag je hond ook vertoont, het is belangrijk om te weten dat er niets mis is met je hond. Je hond is perfect zoals hij is. Wat je nu nodig hebt, is inzicht in de oorzaken van het probleem. In welke omstandigheden vertoont je hond het probleemgedrag? Meestal is het verwerven van dit inzicht al voldoende om het gedrag aan te passen of te voorkomen.

Met de ondersteuning van een professionele hondentrainer kan je leren op een effectieve manier met de hond om te gaan. Tijdens een privé-consultatie aan huis kan het gedrag van je hond in zijn vertrouwde omgeving geobserveerd worden. 

Wat mag je verwachten van een individuele begeleiding?

N

Je leert het gedrag van je hond te begrijpen

N

Je benadert je hond via een vriendelijke en respectvolle communicatie

N

Je leert praktische vaardigheden om beter met je hond om te kunnen gaan

N

De vorderingen die je maakt worden op de voet gevolgd en bijgestuurd waar nodig.

N

Je bouwt een diepe band op met je hond zodat hij weet dat hij je kan vertrouwen.

N

Je krijgt ondersteuning via digitale weg (Zoom, WhatsApp en tel).

N

Individueel begeleiding bij je thuis in Oost- en West-Vlaanderen.

Volg onze workshops

In de praktijkgerichte workshops leer je alles over de opvoeding van je hond volgens de connectiemethode®.

De reeks van workshops bestaat uit 4 lesavonden. Elke avond wordt 1 onderwerp uitvoerig besproken. Het is mogelijk in te schrijven voor 1 onderwerp.

Praktische informatie

Privé-consultatie aan huis

Bij individuele hondentrainingen aan huis leren we de hond kennen in zijn vertrouwde gezinssituatie. Door de observatie in huis is het duidelijker om de oorzaak van het ongewenste gedrag in kaart te brengen. Zo kunnen we het inzicht geven in het gedrag en het correcte advies geven.
Voor een geslaagde begeleiding is een reeks consultaties aan te raden. De eerste consultatie duurt ongeveer 2 uur. Nadien volgen een aantal opvolgsessies van 1 uur per sessie. Gemiddeld zijn 2 à 3 opvolgmomenten voldoende voor een goed resultaat.

Tarieven

N

Eerste privé-consult aan huis: 150€ (duurtijd van 2 uur)

N

Opvolgsessies aan huis: 95€ / uur

N

Digitaal consult: 20€ / aangevat kwartier

N

Kilometervergoeding: eerste 10km gratis. vanaf 10km 0,50€/km (berekend vanuit Brugge of Kruishoutem)