Angstige hond Geert De Bolster blog
Geert De Bolster
Geert De Bolster

10 tips om jouw angstige hond te helpen?

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hoe help je jouw angstige hond

Wanneer je een angstige hond hebt kan de vreugde van zowel je hond als jezelf beperkt worden. Je hond kan angst hebben voor allerlei dingen, zoals van mensen en andere honden, maar ook om alleen thuis te blijven en om met de auto mee te rijden. Een specifieke vorm waar je angstige hond mee geconfronteerd kan worden is angst voor geluiden, zoals angst voor vuurwerk, onweer en knallen.

 

In dit artikel krijg je 10 tips om je angstige hond te helpen. Het doel is dat zowel je hond als jijzelf meer vreugde kunnen ervaren.

Waar is jouw angstige hond bang voor?

Eigenlijk bestaan er geen angstige honden. Een hond is altijd angstig voor iets. Anderzijds kan je hond heel gevoelige zaadjes van angst bezitten. De zaadjes van je hond zijn gevoelig omdat de zaadjes van angst van zijn ouders en voorouders ook zo gevoelig en sterk ontwikkeld waren. Met andere woorden, je hond draagt de angst van zijn ouders en voorouders met zich mee. Dan is het normaal dat je hond onder bepaalde omstandigheden angstig kan zijn. De angst van je hond wordt meestal veroorzaakt door een emotionele en traumatische ervaring.

Jouw hond is angstig voor geluiden.

Angst voor geluiden is bij alle honden  aangeboren. Harde geluiden kondigen per definitie gevaar aan. Wanneer de zaadjes van angst van je hond gevoelig zijn, bestaat de kans dat angst voor geluiden makkelijk getriggerd kan worden. Angst voor geluiden, zoals angst van vuurwerk, bang van onweer en andere harde geluiden, komt het meest voor bij honden die traditioneel gebruikt werden om een taak te vervullen, zoals jachthonden, herdershonden en waakhonden.

Jouw hond is angstig voor mensen.

Angst voor mensen is zo’n typische angst dat door de ouders en voorouders aan je hond werd overgedragen. Als de ouders van je hond niet goed gesocialiseerd worden met mensen, kan het zijn dat je hond ook angst voor mensen zal ontwikkelen. Dergelijke kwetsbaarheid komt vaak voor bij honden die voorbestemd zijn om in vrijheid te leven en honden waarvan de ouders in kennels leven en niet vertrouwd zijn met het samenleven met mensen in een gezin. 

 

Angst voor mensen is vooral aangeboren bij buitenlandse, in vrijheid levende honden. De kans is groot dat de angst van deze honden extra wordt gevoed wanneer ze in een druk gezin terechtkomen.

Je hond kan angstig zijn voor andere honden.

Wanneer je zogenaamde angstige hond bang is voor andere honden, is dat bijna altijd het gevolg van een traumatische ervaring. Vaak willen hondenverzorgers hun pup te snel socialiseren met andere honden en brengen hun pup daardoor in te moeilijke en onveilige omstandigheden. 

 

Wanneer een pup hevig schrikt of door een andere hond gebeten wordt, kan deze negatieve ervaring ervoor zorgen dat je hond een trauma oploopt en in de toekomst  angstig is voor andere honden.

Verlatingsangst bij je hond.

Een hond met gevoelige, door de ouders en voorouders doorgegeven angstzaadjes, kan verlatingsangst ontwikkelen. Wanneer zo’n pup, te vroeg van de zorg van de moeder onttrokken wordt of wanneer hondenverzorgers hun hond te vroeg alleen thuis achterlaten, kan dit traumatisch zijn en kan er verlatingsangst optreden. 

 

Iedere hond kan in principe vertrouwen ontwikkelen om alleen thuis te blijven. Maar als een pup of volwassen hond zich plotseling verlaten en hulpeloos voelt, kan verlatingsangst het gevolg zijn.

Angst om met de auto mee te rijden.

Wanneer een pup, tijdens de eerste autorit, negatieve emoties ervaart, kunnen de zaadjes van angst getriggerd worden en kan je hond angstig worden om met de auto mee te rijden. Dat is trouwens niet alleen van toepassing op de eerste autorit, maar ook op alle andere eerste gebeurtenissen van de pup.

Angst van verkeer.

Ook hier geldt dat de eerste ervaring betreffende het zien en horen van auto’s, fietsers, bromfietsen en vrachtwagens, nefast kan zijn voor de verdere ontwikkeling van vertrouwen van je hond. 

 

Hondenverzorgers gaan veel te vroeg met hun pup of pas geadopteerde hond wandelen aan de leiband. Veilig wandelen aan de leiband is pas mogelijk wanneer er eerst een vertrouwensrelatie tussen jou en je pup of hond wordt opgebouwd. Wanneer dat vertrouwen er nog niet is, kan het heel erg spannend zijn voor je pup of hond om geconfronteerd te worden met verkeer. Je hond kan dan zeer angstig zijn en bang worden voor verkeer.

Angst voor verzorgingshandelingen.

Angstige hond bij verzorgingshandelingen

Omdat je hond zich vol vertrouwen door jou zou laten verzorgen, dient hij zich eerst veilig te voelen bij jou. Hondenverzorgers staan er vaak niet bij stil dat gekamd en geborsteld worden onaangenaam kan aanvoelen voor een hond. Daardoor kan je hond zich angstig gedragen. Als er niet naar de angstsignalen van de hond wordt geluisterd, zullen de zaadjes van angst nog meer water krijgen en ontstaat er angst voor verzorgingshandelingen.

10 tips om jouw angstige hond te helpen

1. Ken en begrijp de taal van je hond

Je hond vertoont signalen van stress als hij zich onveilig voelt. Het is belangrijk dat je deze signalen tijdig herkent. Wanneer deze signalen toenemen zal ook de angst van je hond toenemen. Wanneer je de signalen van stress kent, kan je jouw hond op de juiste manier helpen en zo voorkomen dat de angst kan toenemen. Meer nog, door naar de stresssignalen van je hond te luisteren, kan de angst van je hond afnemen en zelfs verdwijnen.

2. .Creëer veilige omstandigheden voor je angstige hond.

Je kunt jouw angstige hond helpen door hem niet onnodig in beangstigende omstandigheden te brengen:

  • Bij angst voor mensen, honden en verkeer is het goed om je hond zo weinig mogelijk in moeilijke en beangstigende situaties te brengen. Zorg ervoor dat mensen en honden jouw hond niet te dicht benaderen en dat ze hem niet aanraken.

  • Honden met angst voor vuurwerk en knallen hebben een veilige vluchtplaats nodig. Vaak willen deze honden naar de badkamer, kelder, slaapkamer of zolder vluchten. Zorg dat je hond toegang heeft tot de plaats waar hij zelf naartoe wil vluchten.

     

    Kijk goed waar je hond graag gaat liggen om te rusten en te schuilen als hij niet angstig is en maak in die zone een geluiddempende en duistere plek voor je hond. Het is goed om je hond te helpen om vertrouwd te worden met de speciale plek, tijdens ogenblikken dat hij geen angst heeft voor vuurwerk of onweer, want dan is je hond beter in staat om zich aan te passen. Je zal merken dat hij, als er vuurwerk of onweer is, zelfstandig de veilige schuilplaats zal opzoeken.

  • Honden met verlatingsangst mag je niet alleen laten. Zorg voor een thuiswacht of oppas en ga vervolgens samenwerken met een hondenprofessional zodat het probleem op een duurzame manier kan worden aangepakt.

Laat een hond met angst voor vuurwerk, onweer en knallen nooit alleen thuis als je niet zeker bent dat er geen angst veroorzakende geluiden zullen optreden. Je hond kan proberen uitbreken omdat hij wil vluchten en daardoor zichzelf en anderen in gevaar brengen.

3. Neem een voorbeeldhouding aan.

Angstige hond Geert De Bolster

Mensen en honden kunnen angst voor de angst hebben. Soms zijn hondenverzorgers angstig omdat ze bang zijn dat hun hond angst zal hebben. Daardoor zal het gedrag van de hondenverzorger door de hond als onveilig worden ervaren en wordt hij ook angstig. 

 

Het is goed om jezelf te oefenen om vertrouwd te raken met de angst die je zelf ervaart. Jouw vertrouwen zal door je hond opgemerkt worden waardoor hijzelf ook meer vertrouwen kan ontwikkelen en zijn angst kan afnemen of ervoor gaat kiezen om steun bij jou te zoeken wanneer hij angstig is. Bij de connectiemethode is het beoefenen van mindfulness de basis om met de eigen gevoelens, zoals angst om te leren gaan.

4. Ondersteun je hond als hij erom vraagt.

Je hond verwacht van jou dat je aanwezig voor hem bent. Je hond wil niet dat je hem helpt als hij er niet om vraagt. Het best kan je je angstige hond helpen door met je lichaamstaal aan te geven dat je zelf:

1. Niet angstig bent.
2. Het oké vindt dat hij angstig is.
3. Dat je hem zal helpen als hij het nodig heeft.

Hoe zie je dat jouw hond jouw steun nodig heeft?
Je kunt merken dat je hond jouw steun nodig heeft als hij naar je kijkt, bij je komt en zich tegen je aandrukt of tegen je opspringt.

Laat je hond zelf kiezen hoe hij met zijn angst omgaat.
Als je hond onder de tafel gaat liggen als hij bang is van onweer of vuurwerk, geef hem de ruimte en laat hem doen.

Het is oké om je angstige hond te ondersteunen en te troosten.
Komt je hond op je schoot zitten, zorg dat je er voor hem bent en geef hem de ruimte om te doen wat hij wil, ook als jouw huisregels daarmee worden overschreden.
Wanneer je hond angstig is van mensen en dicht tegen je aan komt staan, is het goed om de vraag om steun van je hond te erkennen en om hem aan te raken en rustig tegen hem te praten.

Laat je hond op jouw bed liggen.
Als je hond ‘s avonds of ’s nachts angstig is en naar jouw slaapkamer wil vluchten omdat hij jouw steun nodig heeft, kan je je hond best helpen door zijn vraag om hulp te accepteren en hem op je bed te laten liggen, ook als je dat in principe niet wenst.

5. Help je hond onmiddellijk wanneer hij in paniek is.

Als je merkt dat je hond in paniek is, dien je natuurlijk niet te wachten om hem te helpen tot hij om steun vraagt. Dan dien je onmiddellijk in te grijpen. Paniek kan je herkennen als je hond wil wegvluchten, luid piept, en doelloos gedrag vertoont.

6. Forceer je hond nooit.

Soms willen hondenverzorgers dat hun hond niet angstig is en gaan hem bewust blootstellen aan situaties die veel te moeilijk voor hem zijn. Daardoor bestaat de kans dat je hond zich door jou geforceerd voelt en het vertrouwen in jou verliest of niet kan ontwikkelen. Daardoor zal de angst uiteindelijk toenemen.

Emoties kan je niet rationaliseren
Het helpt ook niet om je hond te proberen te overtuigen dat hij niet angstig hoeft te zijn voor mensen of andere voor hem beangstigende prikkels.

7. Geef je hond de controle over de situatie.

Je hond is in staat om vertrouwd te worden met situaties die op heden beangstigend voor hem zijn, op voorwaarde dat hij er zelf de controle over kan hebben. Wanneer je hond weet dat hij zichzelf in veiligheid kan houden door afstand te houden van iets wat hem bang maakt, zal hij zelfvertrouwen ontwikkelen. Vervolgens zal hij nieuwsgierig worden en zelf op onderzoek uitgaan. Angst zal transformeren in vertrouwen.

8. Laat je hond geleidelijk aan de angst veroorzakende omstandigheden wennen.

Onder begeleiding van een hondengedragsbegeleider kan je je hond geleidelijk laten wennen aan dagdagelijkse dingen zoals een stofzuiger of grasmaaier. Je angstige hond kan vertrouwen ontwikkelen in het meerijden met de auto, enz. Ook bezoekers kan je hond geleidelijk aan veilig leren vinden. De oefening bestaat eruit om ervoor te zorgen dat de hond op zijn eigen tempo vertrouwen kan ontwikkelen. Meestal is er professionele ondersteuning nodig zodat je kan leren om jouw angstige hond op de juiste manier te begeleiden.

Je kunt je hond niet ‘leren’ om niet angstig te zijn voor vuurwerk, onweer en knallen.

Sommige hondentrainers bieden een programma aan om je hond te trainen om niet angstig meer te zijn voor vuurwerk, onweer en knallen. Jouw hond zijn brein is ingesteld om alert te zijn op dit soort geluiden waardoor je er niet op kunt trainen. De kans dat een zogenaamde exposure training, de geluidsgevoeligheid van je hond zal versterken is zeer groot. Niemand, behalve je hond, heeft de mogelijkheid om controle uit te oefenen over het angstsysteem in het brein van je hond. Dergelijke trainingsmethodes kunnen jouw hond hertraumatiseren waardoor er ook andere angsten kunnen getriggerd worden.

9. Leid je hond niet af wanneer hij angstig is.

Je hond afleiden met snoepjes of speeltjes wanneer hij angstig is, houd grote risico’s in. Wanneer je hond een sterke motivatie heeft in voeding of spel, kunnen de angstgevoelens hierdoor onderdrukt worden. Het lijkt dan dat je hond minder angstig is. Dat klopt niet! Je hond is nog steeds even angstig, maar voelt de angst emoties niet omdat ze worden onderdrukt door andere gevoelens. Het resultaat is dat de onderliggende angst kan toenemen en het welzijn van je hond in gevaar kan komen.

10. Jouw dierenarts kan jouw hond helpen

Acute angst van je hond ondersteunen

Indien je hond ernstige vuurwerkangst of angst voor onweer heeft, kan tijdelijke medicatie een goede ondersteuning zijn. Spreek erover met de  dierenarts.

Chronische angst van je hond ondersteunen


Soms lijden honden doordat ze voortdurend hevige angsten ervaren. De omstandigheden waarin je hond zich bevindt kunnen te moeilijk voor hem zijn. Als hij geen uitweg heeft, ontstaat er chronische angst. Het welzijn van je hond is dan ernstig in gevaar. Er kunnen extra gedragsproblemen ontstaan en je hond kan zelfs echt ziek worden. Daarom is het belangrijk om samen te werken met een professioneel hondengedragsbegeleider. Hij of zij heeft inzicht in het welzijn van je hond en zal jou en je hond naar een dierenarts doorverwijzen als dat nodig blijkt. Soms is medicamenteuze ondersteuning noodzakelijk om het welzijn van je hond te ondersteunen.

Deze blog geeft je informatie en tips over hoe je jouw angstige hond kan helpen en ondersteunen.
Voor de bewuste hondenverzorger heeft de connectiemethode® een online cursussen pakket ontwikkeld:

“Wordt het beste baasje van je hond”

Wil je meer inspirerende informatie over honden ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Laat hier je naam en email achter

Wij nemen je privacy ernstig

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
4.4 5 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
7 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Mathilde Hofkes
Mathilde Hofkes
1 jaar geleden

Mooi Geert! Het meest boeiende vind ik de zin: laat je hond merken dat je het ok vindt dat hij bang is. Dat betekent voor mij: ik accepteer dat, ik begrijp dat, ik ben er voor jou wanneer je mij nodig hebt, lieve hond.

Geert De Bolster
Beheerder
Antwoord aan  Mathilde Hofkes
1 jaar geleden

Dag Mathilde,
Leuk dat je de boodschap begrijpt zoals ik ze bedoel en mooi hoe je, samen met Goos, de connectiemethode in praktijk brengt.

anita
anita
1 jaar geleden

mijn hond vliegt altijd uit naar kinderen en mensen

Geert De Bolster
Beheerder
Antwoord aan  anita
1 jaar geleden

Dag Anita,
Er zijn meerdere honden met dergelijk gedrag. Probeer de oorzaak te achterhalen en zorg ervoor datje hond zich niet meer bedreigd hoeft te voelen. Misschien kan je contact nemen met een hondengedragsbegeleider van de connectiemethode:https://debolster.be/de-connectiemethode-quality-label/
Groetjes,
Geert

Tineke
Tineke
1 jaar geleden

Duidelijke blog over angst met tips waarmee men iets kan.

Jeanne
Jeanne
8 maanden geleden

Onze hondjes waren 1,5 jaar en eentje 5 maanden toen ze in korte tijd 3x zijn aan aangevallen door loslopende grote honden. De oudste ontwikkelende heel snel angst gedrag. Ik heb gastkindjes hier, ze zijn/ waren de beste vriendjes samen. Nu reageerde het oudste hondjes met grommen. De kindjes vragen aan mij, waarom is Splinter niet meer mijn vriendje? Hij viel zelfs naar mij uit!

Ik heb een gedragsdeskundige hier gehad goede tips gekregen maar de kinderen kunnen hem nog steeds niet benaderen. Ik moet zo goed opletten!

wat kan ik doe om hem weer vriendjes te laten worden met de oppaskinderen?

Geert De Bolster
Beheerder
Antwoord aan  Jeanne
7 maanden geleden

Beste Jeanne, Dit is een moeilijke vraag. het beste wat je kunt doen is veiligheid creëren voor je hond. Eenmaal hij zich 100% veilig voelt, kan hij weer vertrouwen ontwikkelen en dit op zijn eigen tempo. Ben je zeker dat er geen medisch probleem speelt? Honden die zich niet lekker voelen, vinden het niet meer leuk om door kinderen benaderd te worden.

Wil jij mijn volgende blogs graag rechtstreeks in jouw mailbox?

Laat hieronder jouw gegevens na.

Wij nemen je privacy ernstig

Wil jij mijn volgende blogs graag rechtstreeks in jouw mailbox?

Laat hieronder jouw gegevens na.

Wij nemen je privacy ernstig