Rashond opvoeden Geert De Bolster
Geert De Bolster
Geert De Bolster

Een rashond opvoeden

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Om de juiste aanpak in de opvoeding van je rashond te hanteren is het belangrijk te weten dat iedere hond uniek is. Als je de specifiek aangeboren karaktereigenschappen van jouw rashond kent, kan je hier je opvoedingsmethode op aansluiten. Die aansluiting met zijn uniek temperament zal je helpen te geven wat hij nodig heeft om op te groeien tot een gelukkige hond.

 

De verschillende groepen honden zoals de herdershond, de jachthond, de waakhond, de gezelschapshond of de zwerfhond zijn allemaal fantastische honden. Ze hebben hun eigen taal en denkwijze, maar ook een eigen aanleg en bijzondere karaktertrekken. Volgens mijn ervaring bestaan er geen makkelijke of moeilijke honden. Om met een hond om te kunnen gaan en hem goed op te voeden, dien je zijn aangeboren karaktereigenschappen te kennen en te begrijpen. Pas dan kan je met ieder hondenras een leuke relatie opbouwen en geluk creëren.

 

Lees hier de aangeboren eigenschappen en enkele opvoedingstips van de 11 meest voorkomende hondenrassen:

Herdershonden:

Gezelschapshonden:

Jachthonden:

Bewakingshonden:

Iedere rashond behoort tot een rassengroep. Je zou kunnen denken dat alle honden die tot eenzelfde rassengroep behoren ook dezelfde karaktereigenschappen hebben. Maar dit is niet het geval. Binnen één groep hebben de verschillende rassen onderling hun eigen aanleg en temperament. En binnen één ras is er ook nog het verschil tussen een gezinshond en een werkhond.

 

Gezinshonden zijn geboren uit ouderdieren die in een gezin leven, werkhonden worden geboren uit ouderdieren die niet in het gezin leven en waarmee getraind wordt voor bepaalde doelen zoals africhting, jacht en andere hondendisciplines. Anderzijds verwijst de term ‘werkhond’ naar de aanleg van het ras. Het betreft het uithoudingsvermogen en de aangeboren impulsiviteit. Deze rassen hebben sowieso meer tijd nodig om te leren omgaan met mensen en een plek te vinden in een gezin.
Met de karakteraanleg van ieder ras en zijn specifieke aandachtspunten, kan je aan de slag gaan om jouw opvoeding succesvol te maken.

Border collie

Rashond opvoeden Border Collie Geert De Bolster

Aanleg
Een border collie is een echte werkhond. Hij staat altijd klaar om aan activiteiten deel te nemen. Zijn lichaamsbouw laat het toe om bezig te kunnen zijn en niet op te geven. Zijn werktalent is schapen drijven.
Persoonlijk ervaar ik de border collie als één van de meest sensitieve hondenrassen die er zijn. Hij is zeer gevoelig en raakt in een vingerknip overprikkeld. In mijn praktijk zie ik de border collie het vaakst vanwege zijn rasgebonden gevoeligheid voor geluiden en vanwege het najaaggedrag t.o.v. auto’s, fietsers, schaduwen en lichtjes.

Opvoedingsadvies
Door onwetendheid wordt er vaak weinig aandacht geschonken aan de kwetsbaarheid van een border collie. Hierdoor wordt de hond onbewust in gevaar gebracht.
Omdat de border collie zo gevoelig en impulsief kan zijn, heeft hij meer dan gemiddeld de tijd nodig om te wennen aan het samenleven met mensen. Hou er ook rekening mee dat het ras niet graag in de ogen wordt gekeken. Dit kan impulsief gedrag zoals bijten uitlokken. Het komt niet zelden voor dat ik als hondengedragstherapeut wordt gecontacteerd naar aanleiding van agressief gedrag van een border collie. Maar mensen die respect hebben voor het ras en weten hoe ze met hun hoog sensitiviteit dienen om te gaan, ervaren de border collie als een fantastische hond.

Duitse herder

Aanleg
De Duitse Herder is een werkhond. Het is het ras waar ik persoonlijk het meeste ervaring mee heb. Ik mocht met 14 Duitse herders samenleven en heb er ontzettend veel plezier mee beleefd. Het ras is geliefd vanwege zijn talenten om te waken en te verdedigen. In principe is de Duitse herder een hond met heel veel talenten: hij kan zowel een actieve werkhond als een gezellige huishond zijn.
Als je een Duitse herder wilt opvoeden als huishond, dien je goed uit te kijken waar je hem koopt. Er zijn werklijnen en bloedlijnen die eerder op de bouw van de hond, dan wel op zijn werkkwaliteiten worden gefokt. Deze laatsten hebben meer talenten om als een gezinshond opgevoed te kunnen worden.
De Duitse herder is territoriaal gevoelig. Hij blaft gemakkelijk en kan het moeilijk hebben met bezoekers. Ook tijdens de aangelijnde wandeling voelt hij zich makkelijk bedreigd als hij wordt benaderd door een andere hond.

Opvoedingsadvies
De Duitse herder heeft een verzorger nodig die enerzijds bereid is om zich op te stellen voor de noden van zijn hond en anderzijds zelf goed weet wat hij wil. Als leider dient de verzorger zich met de soliditeit en stabiliteit van een berg te kunnen gedragen.

Mechelse herder

Rashond opvoeden Mechelse Herder Geert De Bolster

Aanleg
De Mechelse herder is een prototype werkhond. Hij combineert de talenten van de Duitse herder met die van de border collie. Dat wil zeggen dat hij een aangeboren hoog sensitiviteit en impulsiviteit kan hebben. Daarnaast heeft hij een onvermoeibaar uithoudingsvermogen en is hij territoriaal. Persoonlijk ervaar ik de Mechelse herder eerder als een angstige hond.
Mechelse herders worden meestal gefokt om afgericht te worden als politiehond of sporthond, waarbij zijn talenten om te bijten als belangrijk worden geacht. Een fokker van Mechelaars vinden waar de talenten van de huishond belangrijk zijn, is heel erg moeilijk en misschien zelfs onbestaande.

Opvoedingsadvies
Om een Mechelse herder als huishond op te voeden, heeft hij een rustige omgeving nodig. En uiteraard zijn de begeleidingscapaciteiten van zijn verzorger doorslaggevend.

Chihuahua

Rashond opvoeden Chihuahua Geert De Bolster

Aanleg
De chihuahua is een heel klein hondje met een groots en moedig karakter. Mensen nemen een chihuahua in huis vanwege zijn uiterlijk en daar iets niets mis mee. Maar vergeet niet dat het ook een echte hond is. Het is een van de beste waakhonden die er zijn en deinst niet terug om zichzelf en de andere leden van het gezin te beschermen door in de aanval te gaan.
Een groot probleem voor de chihuahua is de perceptie van de mensen. Mensen vinden hem zo schattig en lief, en dat is hij ook. Maar omdat hij zo klein is, voelt hij zich snel bedreigd wanneer hij wordt benaderd, aangeraakt en opgepakt wordt.
Ook is hij vanwege zijn waaks karakter gevoelig voor geluiden en kan dus te waaks worden. Dat kan onaangenaam voor zijn verzorgers zijn, maar is vooral schadelijk voor het welzijn van het hondje zelf.

Opvoedingsadvies
De chihuahua heeft, net zoals alle honden, een liefdevolle maar consequente opvoeding nodig. Maar naast een goede opvoeding, heeft de chihuahua vooral de bescherming van zijn verzorgers nodig. Zij dienen erover te waken dat hij zich veilig kan blijven voelen. Zo zal de verzorger erop toezien dat anderen respect hebben voor zijn individuele zone en lichaam als territorium. Ikzelf had het geluk om 10 jaar met een chihuahua te kunnen samenleven. Onze Jazzy vertoeft nu veilig in mijn hart.

Maltezer

Aanleg
De maltezer is een prachtig hondje dat er, vanwege zijn aaibaarheidsfactor, zeer aantrekkelijk uitziet.
Hoewel hij vaak beantwoordt aan de verwachtingen en heel lief kan zijn, ervaar ik de maltezer eigenlijk als een werkhond.
Hij lijkt vaak meer talenten van een terriër te bezitten dan die van een zacht gezelschapshondje.

Opvoedingsadvies
Wat mij betreft zijn maltezers honden met een uitgesproken temperament en hebben ze een doordachte socialisatie en opvoeding nodig. De maltezer is een alerte hond, wat maakt dat hij een scherp gehoor heeft en makkelijk blaft wanneer hij iets hoort. De beste opvoeding ontvangt de maltezer van een verzorger die rust uitstraalt en het hondje met liefde en geduld bejegent. Pas dan zullen zijn talenten als knuffelhond zich kunnen ontwikkelen.

Pomeriaan of dwergkees

Aanleg
De pomeriaan of dwergkeesje ervaar ik als één van de meest onverschrokken kleine hondjes die ik in mijn loopbaan mocht ontmoeten. Ze weten echt wat ze willen en hebben net als de chihuahua een vorm van grootheidswaanzin waardoor ze zichzelf in gevaar zouden kunnen brengen.
De pomeriaan is enorm intelligent en weet zijn verzorgers rond de vinger te draaien en aandacht van hen te krijgen. Als het hem niet onmiddellijk lukt om de aandacht van zijn verzorgers te krijgen, zal hij uit frustratie beginnen blaffen.

Opvoedingsadvies
De opvoeding van een pomeriaan lukt het best als je begrijpt dat hij veel aandacht nodig heeft. Maar het is ook belangrijk dat zijn verzorger een sterke persoonlijkheid heeft en niet te snel verleid is om toe te geven.

Beagle

Aanleg
Een beagle wordt vaak onderschat. Ik ervaar de beagle als één van de meest intelligente honden.
Intelligent betekent in dit geval dat hij een ongelooflijk probleemoplossend vermogen bezit.
Als je een beagle niet ondersteunt en begeleidt, zal hij zelf wel vinden hoe hij zijn doelen kan bereiken.

Opvoedingsadvies
De beagle is voedselgericht. Het is niet voor niets dat het ras geliefd is om als speurhond op te leiden. Je ziet hem op luchthavens waar hij wordt ingezet om bagage te screenen op de aanwezigheid van voedsel. Let dus op als je je beagle zonder toezicht in de buurt van de ontbijttafel laat komen. Ook vuilniszakken waarin voedselresten zich bevinden, vindt hij zeer aantrekkelijk.
De beagle houdt van lange wandelingen maar kan zichzelf verliezen in omgevingen waar kleine prooidieren te vinden zijn. Als zijn jachtinstinct in werking treedt, is hij niet meer te houden. Daarom is de beagle het meest gebaat met een verzorger die het ras begrijpt en veel aandacht besteedt aan de opbouw van de connectie met zijn hond. Wanneer men geduld heeft en inzet op relatiegerichte opvoeding, zal het samenleven met een beagle voor veel vreugde en plezier zorgen.

Golden retriever

Rashond opvoeden Golden retriever Geert De Bolster

Aanleg
De golden retriever is vaak slachtoffer van zijn imago. Mensen die geen ervaring hebben met het ras, zien hem vaak als een geboren kindervriend en makkelijk op te voeden hond.
Men denkt dat dergelijke pups opgevoed geboren worden en geen begeleiding nodig hebben.
De golden retriever heeft een zacht maar gevoelig temperament.

Opvoedingsadvies
Er zijn verschillende ‘lijnen’, namelijk werklijnen en de lijnen die op anatomie worden gefokt. Als je een gezinshond wenst op te voeden, kun je maar beter kiezen voor een pup waarbij zowel de moeder als de vader huishonden zijn. Een golden retriever puppy die afkomstig is van honden die voor de jacht worden ingezet of actief zijn in de hondensport, kunnen heel gevoelig zijn en zijn moeilijker op te voeden tot een gezinshond. Golden retrievers afkomstig uit werklijnen zijn vaak drager van een gen dat makkelijk bezitsagressie kan veroorzaken. Het gen wordt uiteraard enkel geactiveerd als je eten, een kauwbotje of een ander voorwerp van de golden retriever zou willen afnemen. Indien je respect toont voor deze aanleg en niet met je handen in de eetkom gaat zitten en niet in de verleiding komt om een belangrijk voorwerp van hem af te nemen, zal er nooit bezitsagressie optreden en is het ras, net als alle andere honden betrouwbaar.
Een golden retriever opvoeden is even makkelijk of moeilijk als alle andere honden. Ken zijn talenten en alles zal prima verlopen.

Teckel

Aanleg
De opvoeding van een teckel vraagt inzicht in de talenten van een jachthond. Er zijn 3 variëteiten, de korthaar, langhaar en ruwhaar. De teckel wordt nog vaak gebruikt voor de jacht, meer bepaald voor de jacht op groot wild zoals everzwijnen.
Bezint eer je begint. Kijk goed uit waar je een teckel puppy gaat kopen.
Als je een teckel als huishond wilt opvoeden, zorg dan dat je pup afkomstig is van huishonden en niet van honden die voor de jacht worden gebruikt.

Opvoedingsadvies
Een teckel waar de talenten van een huishond sterk aanwezig zijn, is goed tot een huishond op te voeden. Eenmaal volwassen zal hij rustig en gezellig zijn.
Maar als je pup afkomstig is van jachthonden, dan is het wat anders. Dan bezit je een hond met pit. Het gen dat verantwoordelijk is voor de capaciteiten van een jachthond, is dan heel gevoelig. De genen die nodig zijn om zich als huishond aan te kunnen passen, zijn minder sterk prikkelbaar. Dat maakt dat deze teckel moeilijker sociaal gedrag kan leren en angstig kan zijn van mensen. Hierdoor kan hij letterlijk in zijn jachtdrift vluchten. Een teckel die afkomstig is van een jachtlijn is zich zeer bewust van zijn lichaam als territorium en wordt niet graag aangeraakt. Ook kan hij angstig zijn van bezoek en territoriumagressie ontwikkelen.

Husky

Rashond opvoeden Husky Geert De Bolster

Aanleg
De husky is vooral bekend als sledehond.Maar eigenlijk is het een pure jachthond en hij leeft het liefst samen met andere honden.
Samenleven met mensen is perfect mogelijk op voorwaarde dat je hem met rust laat.
Meestal staan de husky niet te springen om te gehoorzamen.

Opvoedingsadvies
Mijn ervaring is dat de opvoeding van een husky het meest succesvol is, als je de keuze maakt om gewoon samen te ‘zijn’ en lange wandeling te doen, punt uit. Hem willen opvoeden als een typische huishond is om problemen vragen.
Vergeet niet dat een husky een echte jachthond is en bekend staat voor zijn talent om uit te breken en op jacht te gaan. Vaak krijgen husky-eigenaren die onvoldoende zorg dragen voor hun hond, problemen met de buren omdat hij hun kippen gaat doodbijten.

Berner sennen

Rashond opvoeden Berner sennen Geert De Bolster

Aanleg
De berner sennen ziet eruit als een grote knuffelbeer en dat is hij vaak ook. Maar van nature is het een bewakingshond die liever anderen op afstand houdt. De berner sennen behoort eigenlijk tot de groep van de kuddebewakers. Dat zijn honden die de kudde bewaken tegen grote roofdieren, zoals wolven en beren.
Ze liggen meestal rustig en stil bij de kudde en van zodra ze een roofdier opmerken, jagen ze het weg. Vandaar hun behoefte voor afstand.

Opvoedingsadvies
Zijn aaibare uiterlijk maakt hem aantrekkelijk voor mensen die hem maar al te graag willen aanraken. Maar voor dat mogelijk is, heeft de berner een geleidelijke socialisatie nodig zodat hij op zijn eigen tempo kan vertrouwd raken met het gedrag van mensen.
Als men geen rekening houdt met het aangeboren temperament van de berner sennen, zal hij niet nalaten om zijn behoefte kenbaar te maken door te happen. Ik merk dat bij de begeleiding van de opvoeding van de berner sennenhond. Pups worden vaak te dikwijls aangeraakt waardoor hun emoties worden overprikkeld en overgaan tot happen. Mensen denken dan dat hun puppy dominant of agressief is en gaan op hun beurt op een dominante manier met hem om. Daardoor kunnen de echte talenten van de berner sennen getriggerd worden en kan er agressief gedrag ontstaan.
Ik raad berner sennen verzorgers aan om respect te tonen voor de behoeften van hun hond en zijn taal te leren. Op die manier leert men zien wanneer hij wel of niet wenst aangeraakt te worden. Op die manier ontstaat er stap voor stap vertrouwen en vraagt de hond, wanneer hij er klaar voor is, vanzelf om aangeraakt en geknuffeld te worden.
De berner sennen is vooral een goede huishond voor mensen die ruimte hebben en geen nood hebben om grote wandelingen te doen, want daarvoor is hij, vanwege zijn gestalte en temperament niet geschikt.

Wil je meer inspirerende informatie over honden ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Laat hier je naam en email achter

Wij nemen je privacy ernstig

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Wil jij mijn volgende blogs graag rechtstreeks in jouw mailbox?

Laat hieronder jouw gegevens na.

Wij nemen je privacy ernstig

Wil jij mijn volgende blogs graag rechtstreeks in jouw mailbox?

Laat hieronder jouw gegevens na.

Wij nemen je privacy ernstig