Mindfulness voor de opvoeding van je hond

Workshop

LIEFDEVOLLE AANDACHT VOOR JE HOND EN JEZELF

De connectiemethode ademt mindfulness. Mindfulness geeft je de kracht om er voor je hond en voor jezelf te zijn. Het versterkt je bewuste beleving in het omgaan met honden.

Laat je kennis en ervaring even voor wat ze zijn, en open je geest en hart in de zijnsmodus.

Mindful omgaan met je hond

ZZDe doe- en zijnsmodus

Omgaan met honden volgens de connectiemethode, kent een doemodus en een zijnsmodus. Met ‘doen’ zijn we allemaal vertrouwd. We zitten meestal in de doemodus als we met onze honden bezig zijn: opvoeden, spelen, wandelen, verzorgen… het zijn dingen die we doen.

De doemodus van de connectiemethode is gebaseerd op natuurlijk omgaan met honden. We handelen en communiceren vanuit het standpunt van de hond. Om de doemodus goed in praktijk te brengen heb je eerst kennis nodig over de taal, het natuurlijk gedrag en de noden van de hond. Daarna verbeteren we onszelf met praktijkervaring.

Maar als we enkel aandacht geven aan de doemodus, bestaat het risico dat we op automatische piloot gaan handelen. We zijn ons dan eigenlijk niet bewust van wat we doen, hoe we het doen en hoe de hond het ervaart. Daarom is er ook een zijnsmodus nodig, waarbij de focus ligt op bewustzijn.

In de zijnsmodus gaan we luisteren naar wat er zich bij ons en bij de hond aandient. Wat voelen, zien, ruiken en horen we? Wat denken we en wat worden we gewaar? Hoe gaat het met onszelf en met onze hond? Hoe voelt hij zich? In de zijnsmodus worden we ons bewust van de dingen zoals ze in het moment zijn. Mindfulness traint ons bewustzijn.

Doen en zijn horen bij elkaar als links en rechts, onder en boven, wit en zwart.

Het gevaar van emotionele reacties

Met een hond omgaan kan best lastig zijn, zeker als je een hond met probleemgedrag begeleidt. Emoties kunnen voedend zijn, maar ook gevaarlijk. Vaak negeren we onze emoties en gaan we onbewust en reflexmatig met ze om. Daardoor brengen we onze eigen boosheid, angst, verdriet, pijn, stress, frustratie en radeloosheid soms onbewust over naar onze hond.

Helaas kan je met zulke emotionele reacties probleemgedrag creëren of erger maken.

Uitvallen aan de leiband, angstgedrag, verlatingsangst, agressie en dwangmatig gedrag… het zijn enkele voorbeelden van gedrag dat je negatief kan beïnvloeden met je emoties.

Als we ons daarentegen bewust zijn van onze emoties, kunnen we ook bewust kiezen hoe we ermee omgaan.

Mindfulness

Mindfulness is een manier om een goede zijnsmodus te oefenen. We laten onze kennis en ervaring uit de doemodus even voor wat ze zijn, en openen onze geest en ons hart. Met milde en open aandacht, zonder te oordelen, kijken we naar wat er zich in het moment aandient. We worden ons bewust van onze gewaarwordingen, zonder er onmiddellijk iets mee te doen. Deze training zorgt ervoor dat je het omgaan met honden bewuster beleeft.

Daarna kunnen we vanuit die zijnsmodus weer naar de doemoedus gaan, en mindful met onze hond omgaan. Onze manier van handelen impliceert dan mindfulness, wat resulteert in kwaliteitsvolle aandacht, liefde, begrip en vriendelijke communicatie, de ingrediënten van de connectiemethode. De band met je hond en het wederzijds vertrouwen versterkt vanzelf. Zo wordt je opvoeding effectiever, en ervaar je meer vreugde en plezier in het omgaan met je hond.

De workshop

De workshop bestaat uit 3 onderdelen:

Aandacht oefenen voor wat we voelen, horen, ruiken, zien en denken, aan de hand van geleide meditatie.
Vragen stellen en ervaringen delen, aan de hand van aandachtig luisteren en vriendelijk communiceren.
integreren in het omgaan met je hond.

Geert De Bolster is een ervaren mindfulnessbeoefenaar en begeleidt de workshop.

Praktische info

De eerstvolgende workshops gaan door op:
Zondag 16 februari 2020, van 9:30 tot 12:30

Het tarief bedraagt €49.50 per persoon.

Bij het volgen van 4 workshops krijg je het certificaat: Je hond opvoeden met de connectiemethode.
Bij gelijktijdig inschrijven voor 4 workshops ontvang je een korting van €18,50 en betaal je €179,50 voor de 4 workshops.

Locatie

De Bolster Hondengedragsbegeleiding
Boogschutterslaan 37
8310 Brugge – Sint-Kruis

Inschrijven voor deze workshop

New Field