Uitvallen aan de leiband Geert De Bolster blog

Uitvallen aan de leiband, inzicht in oorzaken en oplossingen.

Uitvallen aan de leiband, inzicht in oorzaken en oplossingen.

Eén van de meest voorkomende problemen waar hondenverzorgers mee kampen, is het uitvallen aan de leiband. Blaffen of grommen naar voorbijgangers, extreem trekken aan de leiband of opspringen aan de leiband zijn problemen die je als hondeneigenaar wilt afleren. Maar net het afleren van dit gedrag is één van de belangrijkste problemen waarom het uitvallen aan de leiband toeneemt en er agressief gedrag ontstaat.

In deze blog lees je over de oorzaken van het uitvallen aan de leiband en krijg je praktische tips over de omgang met dit gedrag van je hond. Met dit inzicht kan je je hond helpen om het uitvallen te stoppen.

Oorzaken van uitvallen aan de leiband

1. Honden hebben tijd nodig om vertrouwd te worden met het wandelterritorium

Voor honden is het helemaal normaal dat er zich andere honden en mensen in hun wandelterritorium of publieke ruimte bevinden. Omdat honden het spannend vinden om in contact te komen met onbekenden, zullen ze van nature afstand houden of conflict vermijdend gedrag vertonen. Mocht de spanning toch hoog oplopen en een conflict ontstaan, zal de hond dit zonder schade willen oplossen. Honden zullen elkaar begrijpen en vertrouwen ontwikkelen in de situaties en in elkaar, waardoor er zich bij een volgend contact geen conflicten meer zullen voordoen.

2. Aan de leiband vastliggen kan een onveiligheidsgevoel veroorzaken

Als de hond zelf de controle over de situatie heeft of kan vertrouwen op zijn verzorger, kan hij goed met de spanning omgaan. Maar als de hond aan de leiband vastligt, voelt hij een begrenzing en heeft hij geen controle meer. Zo kan er stress, angst en frustratie ontstaan. Vaak wordt het te veel voor de hond en gaat hij uitvallen, met als doel om de ander op afstand te willen houden.

3. Onnatuurlijke communicatie van de verzorger brengt de hond echt in de problemen

Honden zijn roedeldieren die in een sociale groep leven om voor elkaar te kunnen zorgen, elkaar te verdedigen en te beschermen. Wanneer de verzorger samen met zijn hond gaat wandelen, vormen ze, in de ogen van de hond, een team. Vanuit dit perspectief is het normaal dat er zal worden samengewerkt indien er zich problemen kunnen voordoen. Dus wanneer de hond zich onveilig voelt of wanneer hij wordt benaderd door een andere hond als hij aan de leiband is, verwacht hij dat zijn verzorger hem zal helpen en ondersteunen. Maar als de verzorger dat niet zo begrepen heeft, beschouwt hij het normale gedrag van de hond als ongewenst en ongepast. Daardoor corrigeert hij de hond of probeert hem af te leiden om het uitvalgedrag te stoppen en te voorkomen.
Dergelijk gedrag van de verzorger veroorzaakt een groot probleem bij de hond. De hond gaat zich eenzaam en onbegrepen voelen en ontwikkelt ernstige emotionele problemen als hij aan de leiband vastligt. Het resultaat is dat de hond in een voor hem onoplosbare patstelling komt en vanop grotere afstand van het ander individu gaat uitvallen. De intensiteit van het uitvalgedrag gaat toenemen en door de steeds toenemende frustratie kan er echt agressief bijtgedrag optreden. Hond en verzorger verkeren dan pas echt in de problemen.

Oplossing voor uitvallen aan de leiband

1. Stop met corrigeren

Wanneer een hond door zijn verzorger wordt gecorrigeerd als hij zich onveilig voelt, ontstaat er een kortsluiting in de hersenen van de hond. Het gedrag van de verzorger wordt door de hond als zeer gevaarlijk beschouwd en de veilige relatie tussen hond en verzorger wordt vernietigd. Stop dus met corrigeren van je hond maar ontwikkel begrip voor de emoties, gevoelens en behoeften van de hond.

2. Stop met afleiden met snoepjes

Wanneer je je hond probeert af te leiden met snoepjes, probeer je jouw eigen negatieve gevoelens te vermijden. Je wilt niet dat jouw hond uitvalt en dat andere mensen zien dat jouw hond zich agressief gedraagt. Daarom ga je proberen je hond af te leiden en wilt zo ontsnappen aan de moeilijke situatie. Maar je wordt pas een goede leider van je hond als je bereid bent om de angst in de ogen te kijken en er voor jouw hond te zijn. Stop met allerlei trucjes om jouw hond af te leiden en kijk wat je echt voor jouw hond kunt betekenen.

3. Begeleid en steun je hond

Zoek situaties met andere honden niet op en probeer voldoende afstand te houden van andere honden. Als je toch in een situatie terechtkomt waarbij jouw hond gaat uitvallen kun je je hond als volgt ondersteunen:

$

Toon het voorbeeld en blijf zelf rustig.

$

Onderzoek hoe je je hond nabij kunt zijn. Dat kan door zacht en geruststellend tegen hem te praten, door hem aan te raken of te omhelzen.

$

Wacht tot de emoties van jouw hond kalmeren en hij terug met jou in connectie komt. Als hij tot rust is gekomen, kun je hem uitnodigen om de wandeling verder te zetten.

$

Kijk wat voor jouw hond het beste werkt. Het is de bedoeling dat jouw hond gaat voelen dat je hem begrijpt en helpt om zich in dergelijke situaties minder gefrustreerd en gestresseerd te voelen.

Resultaat van jouw begeleiding

De afstand waarop jouw hond begint uit te vallen zal kleiner worden.
Doordat je hond jouw communicatie als onveilig ervaart, gaat hij vanop steeds grotere afstand uitvallen. Maar omdat je nu wel op de juiste manier met je hond omgaat zal hij meer vertrouwen krijgen in jou en minder snel beginnen uitvallen.

Intensiteit van uitvallen gaat verminderen.
Door de toenemende frustratie werd het uitvalgedrag intenser en reageerde hij agressiever. Doordat het veiligheidsgevoel van je hond gaat toenemen, zal de intensiteit van het uitvalgedrag weer afnemen en zal de agressie verdwijnen.

De duurtijd van uitvallen wordt minder.
Omdat jouw hond in een onoplosbare situatie terecht gekomen was, was hij gedurende de volledige wandeling aan de leiband gestresseerd. Bij de minste bedreiging begon hij uit te vallen en bleef agressief gedrag vertonen tot het individu heel ver weg was en uit het zicht verdween. Door de juiste aanpak zal je merken dat jouw hond veel minder lang zal uitvallen en sneller tot rust zal komen.

Op termijn zal het uitvalgedrag volledig verdwijnen.
Jouw hond zal zich veilig voelen bij jou en er zal vertrouwen ontstaan waardoor het uitvallen aan de leiband helemaal zal stoppen.

Extra tips voor verzorgers van puppy’s en jonge honden

Het is normaal dat jouw jonge hond spanning kan ervaren als hij wordt benaderd door een andere hond, een persoon of onbekende objecten. Door die spanning kan hij emotioneel reageren. Beschouw het gedrag van jouw hond als een signaal dat hij nog verder moet vertrouwd geraken met dergelijke situaties. Ondersteun en begeleid jouw pup of jonge hond met liefde en geduld zodat het uitvalgedrag zich niet verder kan ontwikkelen tot een echt probleem, maar met de tijd vanzelf zal verdwijnen.

 

Tip: digitale workshop ‘Wandelen met je hond’

Tijdens de digitale workshops leer je meer over je hond en hoe je samen kan genieten van een fijne wandeling. Deze les is een onderdeel van de lessenreeks ‘Je hond opvoeden volgens de connectiemethode®

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *