De connectiemethode het kwadrant Geert de Bolster

Het kwadrant van de connectiemethode®

De 4 invloeden op het gedrag van je hond

Het kwadrant van de connectiemethode®

De 4 invloeden op het gedrag van je hond

Als basis en uitgangspunt stellen we dat elk gedrag het gevolg is van een gevoel. Neutrale en positieve gevoelens stimuleren gewenst gedrag en negatieve gevoelens kunnen de oorzaak zijn van ongewenst gedrag. Wanneer je hond nog geen ervaring heeft met hoe hij op een effectieve manier reageert op eventuele negatieve gevoelens, kan zijn gedrag als ongewenst beschouwd worden.

Positieve gevoelens en effectief omgaan met negatieve gevoelens, beïnvloeden het welzijn van je hond. De connectiemethode® heeft als doel om bij te dragen tot het welzijn van je hond, van jezelf en jouw omgeving. Daarom werd het kwadrant van de connectiemethode® ontwikkeld. Het kan je helpen om dingen te doen waardoor je hond gelukkig(er) wordt. Het kwadrant omvat de 4 invloeden op het gedrag van je hond, zijnde:

1. De afkomst
2. De leefomstandigheden
3. De opvoeding
4. De voeding van je hond

1. De afkomst van je hond

Het genetisch potentieel van je hond

Onze honden hebben allen dezelfde emoties, gevoelens en noden. In principe hebben ze ook allen dezelfde talenten. Echter, verschillende rassen en type honden bezitten talenten die sterker aangeboren zijn en andere talenten die zich wat meer in de diepte bevinden. Daarom zullen niet alle honden evenveel jachtgedrag, waakgedrag, sociaal gedrag t.o.v. mensen of andere honden en
spelgedrag ontwikkelen.

Talenten zijn zoals zaadjes. Hoe meer je de zaadjes voedt, hoe meer ze groeien. De omstandigheden waarin je hond terechtkomt én de manier waarop je je hond opvoedt hebben op hun beurt een rechtstreekse invloed op de ontwikkeling van de talenten van je hond.
Als hondeneigenaar is het dus belangrijk dat je weet welke type hond en/of ras je in huis hebt.

Als gevolg van domesticatie werden honden in eerste instantie onderverdeeld in 5 groepen:

5

Windhonden: prooi najagen

5

Bloedhonden, Beagles, Pointers, Setters en Retrievers: spoor volgen

5

Terriërs en Teckels: dieren verdrijven

5

Herdershonden en veedrijvers: het vee beschermen en behoeden voor gevaar

5

Waak – en verdedigingshonden, dog-achtige en berghonden: bewakingshonden

Ondertussen kunnen we de talenten van honden onderverdelen in 12 groepen:

5

In vrijheid levende honden

5

Gezelschapshonden

5

Herdershonden en veedrijvers

5

Waak – en verdedigingshonden, dog-achtigen en kudde-bewakers

5

Terriërs

5

Teckels

5

Spitsen en oertype jachthonden

5

Lopende honden en zweethonden

5

Staande honden

5

Retrievers, spaniëls en waterhonden

5

Windhonden

5

Kruisingen

In het boek “Je hond opvoeden met de connectiemethode®” vind je een gedetailleerde onderverdeling van de talenten van je hond.

Het genetisch potentieel van je hond

In de periode vanaf de geboorte van je hond tot hij 4 maanden is, wordt de basis gelegd voor zijn verdere welzijn. Daarom is het belangrijk dat je hond geboren wordt in een comfortabele en veilige omgeving. Tot wanneer je pup bij je thuiskomt is een goede verzorging door de moederhond en de fokker van doorslaggevend belang. Hoe beter het veiligheidsgevoel van de pup door de fokker werd gewaarborgd, hoe meer stressresistent een pup zal zijn. De mate van stressbestendigheid draagt bij tot een makkelijker aanpassingsvermogen in de toekomst. Indien een pup daarentegen bij de fokker/verkoper onvoldoende comfort en zorg heeft ervaren, kan een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Die achterstand kan leiden tot aanpassingsmoeilijkheden en beperkingen in het ontwikkelen van sociaal gedrag naar mensen.

Wanneer je een hond adopteert uit het asiel, kan je wellicht niet weten hoe de eerste maanden van het leven van die hond zijn verlopen. Los hiervan, kunnen we aannemen dat in een asiel achtergelaten worden of door mensen van de straat worden geplukt, een traumatische gebeurtenis is. Het is dan ook normaal dat adoptiehonden meestal speciale noden en dus liefdevolle en geduldige zorg nodig hebben.

2. De leefomstandigheden van je hond

Comfort

Over de behoeften aan comfort hoeven we het niet te hebben, denk ik. In de meeste gevallen zullen hondeneigenaren hun hond goed verzorgen en worden ze ondergebracht in comfortabele omstandigheden.

Sociale groep

Honden zijn sociale dieren en hebben nood aan een sociaal leven in een stabiele groep. Bij onze honden is dat het gezin of de eigenaar. Maar al te vaak hebben honden het moeilijk om alleen te blijven terwijl hun gezinsleden van huis weg zijn. Dat is dus heel normaal. De meeste honden kunnen het leren om alleen te zijn. Het kan wel heel wat begrip, inzet en geduld vragen om een hond vertrouwd te maken met het alleen blijven. Indien het echt niet lukt, kan het helpen om er een tweede* hond bij te nemen, zodat je hond niet meer alleen hoeft te blijven.

* Uiteraard is een tweede hond enkel een goed idee wanneer jij dat zelf wilt (het vraagt extra inspanning en zorg) en wanneer jouw hond goed kan opschieten met andere honden. Wil je een hond adopteren uit het asiel is het belangrijk om te onderzoeken of de sociale vaardigheden van de gekozen hond tegenover andere honden goed zijn.

Het veiligheidsgevoel

De connectiemethode® werkt op basis van de 3 V’s, namelijk Veiligheidsgevoel, Vertrouwen en Vreugde. Vertrouwen en vreugde kunnen enkel ontstaan wanneer je hond zich voldoende veilig voelt in de omstandigheden waarin hij zich bevindt.
Stress en angst zijn de meest voorkomende oorzaken van gedragsproblemen en kunnen het welzijn van je hond ernstige schade toebrengen. Daarom is het de taak als hondeneigenaar om je hond te leren dat jij zijn veiligheid te allen tijde garandeert en hij je in alle situaties kan vertrouwen. Dit doen we in verschillende fasen. Eerst creëren we de omstandigheden waar je hond geen stress of angst kan ervaren. Hier wordt de basis voor die belangrijke vertrouwensband gelegd. Daarna leren we de hond hoe hij kan omgaan met eventuele stresssituaties. Het is belangrijk dat je hond een stresssituatie op een effectieve manier kan managen.

3. De opvoeding van je hond

Opvoeding is niet hetzelfde als training

Ik heb het niet over hondentraining. Bij hondentraining focussen we ons op het gedrag van de hond. We belonen het gedrag dat we wensen en corrigeren of bestraffen wanneer de hond gedrag vertoont dat we ongewenst vinden. Beloning kan manipulatie zijn en dat is niet altijd even hondvriendelijk. Straf zorgt ervoor dat honden onlustgevoelens leren vermijden door zich gedeisd te houden. Beide, zowel beloning en straf kunnen een nadelig effect op het welzijn van je hond hebben.

De connectiemethode® is een vriendelijke en geweldloze communicatiemethode waarbij een hond wordt opgevoed, zonder gebruik van beloning, correcties of straf. Leiderschap en steun zorgen dat je hond dankzij jouw hulp een bepaalde zelfstandigheid ontwikkelt waardoor hij zelfregulerend met zijn gevoelens en motivaties leert omgaan.

Leiding geven

Leiderschap volgens de connectiemethode® bestaat uit 2 factoren:

1. De omstandigheden creëren waardoor je hond veiligheidsgevoelens, vertrouwen en vreugde kan ontwikkelen.
Wanneer je je hond in een bepaalde situatie brengt, is het belangrijk dat je jezelf de volgende vraag stelt: creëer ik bij mijn hond meer of minder stress, meer of minder angst, meer of minder frustratie.
Wanneer je antwoord op deze vraag ‘minder’ is, ben je een effectief leider voor je hond. Is het antwoord op de vraag ‘meer’, dan dien je de situatie aan te passen en op een andere manier met je hond om te gaan.

Voorbeeld:

Stel dat je hond uitvalt aan de leiband naar andere honden. Om je hond hierbij te helpen moeten we zoeken naar de oorzaak.
Weet dat honden van nature sociale dieren zijn. Als ze zich vrij en veilig voelen, gaan ze rustig omgaan met andere honden. Met dit inzicht kunnen we stellen dat de oorzaak van het uithalen ligt in de beperking van vrijheid of het gevoel van onveiligheid. Die beperking ervaart een hond als hij aan de leiband is.

Honden ontmoeten elkaar bv. in een hondenschool. Als je hond het hier moeilijk heeft, kan je jezelf de vraag stellen of je hond meer of minder stress ervaart als je naar de hondenschool gaat. Heeft hij er meer of minder frustraties? Ervaart je hond negatieve gevoelens dan gaat hij zijn talent om met dreiging om te gaan, gebruiken. In dit geval is het uithalen. Voor honden die meer stress of frustraties ervaren, is het beter om dergelijke situaties te vermijden.

Leer hem eerst het gevoel van vertrouwen en veiligheid als hij aan de lijn loopt op plaatsen waar geen honden zijn of op plekken waar je voldoende afstand kan houden van andere honden. Geleidelijk zal hij zijn vertrouwen ontwikkelen en zal hij zich ook veiliger voelen als andere honden hem naderen. De keuze om je met je hond in bepaalde omstandigheden te begeven maak je zelf. Bij het maken van die keuze ervaart je hond al dan niet jouw leiderschap.

2. Lead By Example
Honden stemmen hun gedrag af op het gedrag van hun eigenaar. Ons gedrag wordt sterk bepaald door onze gevoelens. Deze gevoelens kunnen we soms moeilijk onder controle houden. Maar de manier waarop we ons gedragen kunnen we in de meeste omstandigheden wel controleren.

Onze emoties en gevoelens zijn wat ze zijn en hebben hun functie. Vaak denkt men dat men gevoelens als onzekerheid en angst beter niet toont aan de hond omdat de hond zich dan ook
onzeker of angstig kan voelen. Wij proberen onze angsten en onzekerheden te onderdrukken, met alle gevolgen van dien.

Honden hebben echter dezelfde emoties en gevoelens als mensen, ze zijn vertrouwd met deze gevoelens en hebber er begrip voor. Het probleem is dus niet onze emoties en gevoelens, maar de manier waarop we er soms mee omgaan. Het is dus ons gedrag dat onze hond beïnvloedt, en niet onze gevoelens.

Voorbeeld:

In situaties waarin we het gevoel hebben de controle te missen (bijvoorbeeld wanneer iemand met een hond te dicht bij jouw hond zou komen en je weet dat je hond daardoor kan uitvallen) kunnen we reactief gedrag gaan vertonen. We trekken aan de riem, zijn eventueel boos op de andere persoon,
enz. Daar wordt onze hond nerveus van en daardoor beïnvloeden we de gevoelens en het gedrag van onze hond.

Gedrag kan een keuze zijn: wanneer je gedrag het gevolg is van een bewuste keuze, vertoon je effectief leiderschap.

Als je dus wenst dat je hond zich rustig gedraagt, kun jij het voorbeeld geven.
– Wil je dat je hond zich vriendelijk gedraagt t.o.v. van andere mensen en dieren?
– Wil je dat je hond jou respecteert?
– Wil je dat je hond niet aan de leiband trekt?
Toon zelf het voorbeeld aan je hond.

Steun bieden

Steun bieden betekent je hond helpen om zich aan bepaalde omstandigheden te leren aanpassen. In de connectiemethode® gebruiken we hier het principe van lerend leiderschap.

Lerend leiderschap vindt plaats in 3 stappen:

Stap 1: je toont of begeleidt je hond zodat hij constructief gedrag gaat vertonen.
– Help je hond om hem vertrouwd te maken met zijn veilig plaats (mand, kussen, bench) door er hem naartoe te coachen op momenten dat het nodig is.
Stap 2: je observeert je hond om na te gaan of hij in staat is om uit eigen initiatief constructief gedrag te vertonen.
– Observeer je hond en kijk of hij uit eigen vrije keuze naar zijn veilige plaats gaat om te rusten. Indien hij het nog niet doet, help hem.

Stap 3: je hond heeft een manier geleerd om constructief en zelfstandig met zijn gevoelens en motivaties om te leren gaan.
– Jouw hond heeft geen ondersteuning meer nodig en maakt zelfstandig de keuze om naar zijn plaats te gaan om te rusten.

Proactief leiderschap – voorkomen is beter dan genezen

Traditionele opvoedingsmethodes gebruiken vaak een straf om met ongewenst gedrag om te gaan. Dit is echter een probleem. In de hondenwereld wordt er niet gestraft. Honden hebben geen talent waarmee ze bewust weten dat bepaald gedrag ongewenst is. Je kunt natuurlijk een hond wel met straf leren omgaan, waarbij hij situaties waar hij weet dat er een straf kan volgen zal vermijden. Maar weet dat dergelijke opvoedingsmethodes grote risico’s inhouden en nadelig kunnen zijn voor welzijn van je hond.

Bij de connectiemethode® maken we gebruik van het principe van proactief handelen. Als hondeneigenaar zal je je hond goed leren kennen. Je wordt de expert van je eigen hond. Daardoor leer je zien hoe je hond zich voelt, wat zijn motivaties zijn en weet je hoe hij zich zal gedragen. Bij de intentie van ongewenst gedrag, ga je onmiddellijk ingrijpen en je hond helpen om een alternatief gedrag te vertonen.

Voorbeeld

Je hond is van plan om je schoenen te nemen. Op dat ogenblik, en voor hij het doet zeg je “Neen” en coach je hem naar zijn speelgoed. Ben je te laat, dan neem je zelf je verantwoordelijkheid op en ben je niet boos maar los je het probleem op door de schoen te ruilen voor iets anders.

Proactief leiderschap zorgt voor een goed vertrouwensrelatie tussen hond en eigenaar en is gunstig voor het welzijn van de hond.

4. De voeding van je hond

Het genetisch potentieel van je hond

Je weet dat honden roofdieren zijn en dus voorbestemd zijn om prooien te eten. Uiteraard moeten zij niet meer op jacht gaan, ze krijgen hun voeding van hun baasje. In dit geval is je hond volledig afhankelijk van jou en de keuze die jij voor hem maakt. Jij bepaalt zijn gezondheid en dus ook zijn welzijn.
De voeding van je hond dient voor 70% uit dierlijke ingrediënten te bestaan. De overige ingrediënten zijn plantaardig zoals kruiden, groenten of fruit. In hondenvoer zitten best geen graanproducten. Dit zijn voedingsstoffen die honden van nature niet eten, wat maakt dat het spijsverteringsstelsel hier niet is aan aangepast. Deze ingrediënten kunnen dus de oorzaak zijn van gezondheidsproblemen zoals ontstekingen, gewrichtspijnen, verteringsproblemen, broze botten, huid- en vachtirritaties en meer.

Wil je meer weten over gezonde voeding voor je hond? Lees dan deze blog.

Wil je ook dat het welzijn van je hond optimaal kan gewaarborgd blijven? Handel dan vanuit de
principes van het kwadrant van de connectiemethode®. Meer weten over de connectiemethode®?
Contacteer Geert de Bolster: 0475437248

Geert De Bolster

Geert De Bolster

Antwoord meestal binnen de 3uur

De chat is nu Offline

Geert De Bolster

Hallo 👋,

Met Geert, hoe kan ik je helpen?

Start met chatten
chat