Het gedragsprobleem van je hond oplossen

29 juli 2019

Uitvallen aan de lijn, blaffen, bijten, voorwerpen opeten, binnen plassen, opspringen, zich obsessief gedragen… het zijn enkele voorbeelden van dingen die onze honden doen, en die wij zien als gedragsproblemen. Je vraagt je af: Waar komt het gedrag vandaan? En hoe pak je het aan? Heeft je hond gedragstherapie nodig en dien je naar een hondengedragstherapeut te gaan? Daar gaan we in dit artikel dieper op in.

De twee aspecten van gedragsproblemen

Er zijn altijd twee aspecten bij probleemgedrag van je hond:
Ten eerste ervaar jij een probleem met de manier waarop je hond zich gedraagt.
En ten tweede heeft je hond stress, omdat hij het moeilijk heeft met bepaalde situaties. Stress brengt negatieve gevoelens mee, die zich uiten in frustratiegedrag, ongewenst gedrag of probleemgedrag.

Als je op tijd inziet dat er iets scheelt, is er niets ernstigs aan de hand. Met het juiste inzicht, het juiste denken, de juiste communicatie en het juiste handelen, los je de problemen snel op.

Welk gedrag ervaren we als probleemgedrag?

In de connectiemethode zijn er 7 categorieën van probleemgedrag: ongehoorzaamheid, opvoedingsproblemen, angst, eenzaamheid, agressie, overgevoeligheid en compensatiegedrag.

1. Ongehoorzaamheid: Je hebt het gevoel dat je hond niet naar je luistert.

2. Opvoedingsproblemen: Je hebt het gevoel dat je hond geen grenzen kent en daardoor ongewenst gedrag vertoont, zoals hard trekken aan de leiband of tegen het bezoek opspringen.

3. Angst: Je merkt dat je hond angstig is. Hij kan bijvoorbeeld bang zijn voor mensen, andere honden, verkeer, meerijden met de auto…

4. Eenzaamheid: Je hond vertoont gedrag dat erop wijst dat hij niet alleen kan zijn.

5. Agressie: Je hond gromt of hapt naar jou of naar andere gezinsleden. Misschien vertoont hij dreig- of bijtgedrag naar vreemde mensen of honden. Het typische uitvallen aan de leiband wordt door de meeste hondenverzorgers als agressief gedrag ervaren.

6. Overgevoeligheid: Je merkt dat je hond heel gevoelig is voor bepaalde prikkels. Hij is vaak opgewonden en vertoont hypergedrag. Onder bepaalde omstandigheden lijkt hij de zelfcontrole te verliezen en kan hij niet tot rust komen.

7. Compensatiegedrag: Onder deze categorie valt gedrag waaruit blijkt dat je hond een soort verslaving heeft ontwikkeld. Hij kauwt dan voortdurend op zijn bal of speelgoed of eet oneetbare voorwerpen. Hij is bijvoorbeeld voortdurend op zoek naar iets om te eten. Sommige honden jagen hun eigen staart achterna of zijn gefocust op schaduwen of lichtjes.

Een uitgebreide omschrijving van de 7 categorieën van probleemgedrag en hun oorzaak en aanpak vind je in het boek: Je hond opvoeden met de connectiemethode.

Eerst het gedragsprobleem van je hond begrijpen

Stop de strijd met het probleem

Onze natuurlijke reactie is om in strijd te gaan met het gedragsprobleem van je hond. Elke dag opnieuw vind je jezelf in dezelfde situatie, waardoor het probleem zich telkens herhaalt. Maar hoe meer je met het probleem in strijd gaat, hoe sterker het wordt. Doe je dan beter niets? Nee, niets doen is ook geen oplossing. Als je het probleemgedrag van je hond negeert, zal het snel buiten zijn oevers treden. Dan is de kans op een ernstig probleem groot.

Wat kan je dan wel doen? Probeer eerst en vooral inzicht te krijgen in het gedragsprobleem van je hond.

Begrijpen waarom je hond het probleemgedrag vertoont

Als je niet weet wat het probleemgedrag precies inhoudt en wat de oorzaak ervan is, kan je er onmogelijk iets aan doen.

Stel dat je hond niet komt wanneer je hem roept. Dan kunnen deze vragen je meer inzicht geven in het probleem: Wanneer komt hij niet? Onder welke omstandigheden luistert hij niet? Sinds wanneer ervaar je dat probleem? Wordt je hond door iets afgeleid of is het een algemene gewoonte om niet te komen als je hem roept? Zou het kunnen dat je hond iets van je verwacht, zoals een beloning? Wil hij de controle over de situatie? Is hij bang om te komen? Kan jouw eigen gedrag een oorzaak zijn? Hoe voel jij je in dergelijke situatie? Voel je stress, angst, frustratie en hoe ga je met je eigen gevoelens om?

En vergeet zeker niet de belangrijkste vraag: Wanneer komt je hond wel als je hem roept? Hoe reageer je dan?

Neem de tijd om het probleem van je hond en jezelf goed te onderzoeken. Het is belangrijk dat je er een klare kijk op hebt voor je verder gaat met de oplossing.

Welke emoties en gevoelens sturen het probleemgedrag van je hond?

Achter ieder gedrag zitten emoties en gevoelens. De connectiemethode is vooral geïnteresseerd in hoe honden zich voelen, en hoe ze met hun gevoelens omgaan. De motivatie van je hond is altijd een bepaald gevoel. Hij stelt het gedrag om met dat gevoel om te gaan.

Stel dat je aan het gedrag van je hond gaat werken, zonder te weten welk gevoel erachter schuilt. Dan is de kans groot dat je het gedrag gaat onderdrukken, waardoor zijn gevoelens juist sterker worden. Het gevolg is dat het probleemgedrag van je hond toeneemt of dat er ander probleemgedrag in de plaats komt.

Je kan de emoties van je hond herkennen aan zijn manier van communiceren. Vooral de lichaamstaal zegt veel. Het is belangrijk om die goed te lezen, want het probleemgedrag van je hond is een rechtstreeks gevolg van hoe hij zich voelt.

Je kunt de emoties en gevoelens van je hond beter leren begrijpen door de workshop over de taal van de hond te volgen.

Stel dat je hond uitvalt naar andere honden als hij aan de leiband is. Hoe is zijn lichaamstaal? Heeft hij een lage houding? Dan is hij angstig. Is zijn houding hoog? Dan ervaart hij woede. Of is zijn houding onduidelijk, en kwispelt hij ook terwijl hij naar de andere hond blaft? Dan geeft hij aan dat hij zich gespannen voelt, maar toch naar de andere hond toe wil gaan om kennis te maken.

Hoe ga jij om met het probleemgedrag van je hond?

Omgaan met probleemgedrag kan best lastig zijn. Het bezorgt je kopzorgen, stress en frustratie. Maar er is niets mis met stress. Belangrijk is de manier waarop je met stress en frustratie omgaat. Draagt jouw reactie bij tot de oplossing, of maakt ze het probleem net erger?

Om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, wees je bewust van de manier waarop jij omgaat met het probleemgedrag van je hond:

Kijk naar je eigen gevoelens. Ben je boos, angstig, verdrietig, teleurgesteld, wanhopig?
Kijk naar hoe je denkt. Hoe zie jij je hond op het moment dat hij ongewenst gedrag vertoont? Zie je hem als een dader, of net als een slachtoffer? Label je hem als angstig, agressief, dominant…? Wat denk je over jezelf?
Kijk naar je gedrag. Wordt je gedrag gestuurd door jouw emoties, gevoelens en gedachten of maak je bewuste keuzes? Een emotionele reactie heeft meestal als doel om je eigen gevoelens te onderdrukken, en heeft zelden het juiste effect. Een bewuste handeling daarentegen, komt vanuit inzicht en is doordacht. Juist handelen leidt tot oplossingen. Wordt je gedrag en gevoel beïnvloed door wat anderen over jou en je hond denken? Heb je het gevoel de controle te hebben over wat je doet, of reageer je op het probleemgedrag vanuit een automatisme?

Je kunt je bewuster worden van emoties, gevoelens en gedachten door mindfulness te beoefenen.

Je inzicht samengevat

Stop de strijd met het probleemgedrag
Wat houdt het probleemgedrag van je hond in en waarom vertoont hij het?
Welke emoties en gevoelens zitten er achter het probleemgedrag van je hond?
Hoe ga je zelf om met het probleemgedrag van je hond en wat is het effect?

7 tips om met gedragsproblemen van je hond om te gaan

Tip 1 – Liefde en geduld boven training

Trap niet in de valkuil: probeer het probleemgedrag van je hond niet op te lossen door gedragstherapie of gedragstraining. Je hond heeft geen hondentraining nodig, maar wel jouw steun en leiding. Handel met liefde en geduld.

Stel jezelf de vragen: Hoe gaat het met mijn hond? Wat wilt hij? Wat heeft hij nodig? Wat kan ik voor mijn hond betekenen? En wat kan ik doen, zodat we allebei meer geluk ervaren?

Tip 2 – Ga de dans aan met het probleem

Nadat je inzicht hebt verworven in het probleemgedrag van je hond, ga er dan de dans mee aan. Zie het gedrag van je hond niet meer als een probleem, maar als een mogelijkheid om samen te groeien. Accepteer je hond zoals hij is, en help hem omgaan met zijn moeilijkheden, zodat hij gelukkiger wordt. Je zal zien dat het probleemgedrag vanzelf verdwijnt.

Tip 3 – Pas de omstandigheden aan

Je kan gevoelens als angst en frustratie omvormen tot vertrouwen, vrede en vreugde. Dat doe je door de omstandigheden aan te passen die het probleemgedrag van je hond veroorzaken.

Als we opnieuw het voorbeeld nemen van de hond die niet terugkomt als je hem roept, dan zou je hem vanaf nu enkel nog kunnen loslaten in veilige omstandigheden, en wanneer je tijd hebt. Zo is er geen stress, angst of frustratie als hij niet onmiddellijk gehoorzaamt. Zo kan je hond vertrouwen ontwikkelen, waardoor het voor hem vanzelfsprekend wordt om te komen als je hem roept. Vanaf dan kan je hem overal waar het veilig is laten loslopen en zal hij altijd naar je luisteren.

Tip 4 – Toon begrip voor het gedrag van je hond

Je hond is nooit stout. Honden dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Toon dus altijd begrip voor wat je hond doet. Wees beschikbaar voor hem, nodig hem uit om te doen wat jij vindt dat goed voor hem is en heb geduld.

Tip 5 – Geef je hond extra waardering als hij stappen vooruit zet

Communiceer vanuit een onvoorwaardelijke houding. Verwacht niets van je hond, maar wees oprecht gelukkig voor hem als hij een stapje vooruit zet. Communiceer vriendelijk, geweldloos en vanuit het hart. Toon dat je van hem houdt.

Onvoorwaardelijke liefde voor een hond is iets anders dan gewenst gedrag belonen met snoepjes. Beloningen staan een echte connectie in de weg. Gedrag is dan afhankelijk van de motivatie van je hond. Als je hond geen zin heeft in een beloning, zal het gewenst gedrag zich niet stellen maar zal het probleemgedrag weer de kop opsteken.

Waardering tonen voor wat je hond doet komt vanuit jouw hart en wordt ontvangen via zijn hart. Dat is een 100% natuurlijke gebeurtenis. Waardering vanuit het hart werkt pas echt versterkend voor de connectie, en zorgt voor waar geluk.

Tip 6 – Wees het voorbeeld voor je hond

Leiding geven doe je door een voorbeeld te zijn. Toon je hond hoe jij de situatie aanpakt en zorg ervoor dat jullie er beide gelukkiger door worden. Pak de probleemsituatie aan met vertrouwen, duidelijkheid, rust en moed. Je hond zal opmerken hoe jij met de situatie omgaat en je voorbeeld volgen.

Tip 7 – Bewaak de grenzen van je hond

Het is belangrijk om de grenzen van je hond te kennen, en goed te bewaken. Vaak kan je het probleemgedrag voorkomen door je hond niet in te moeilijke situaties te brengen.

Wees hem altijd een stapje voor, en begeleid hem naar gewenst gedrag.

Zie je dat je hond toch op het punt staat om ongewenst gedrag te vertonen? Dan kan je begrenzende communicatie gebruiken op een vriendelijke en zelfzekere manier. Maar doe het wel op tijd, namelijk al bij de intentie. Vertoont je hond het ongewenst gedrag al, dan is het te laat om te begrenzen. Blijf dan rustig en pas de omstandigheden aan.

Samenvatting van omgaan met probleemgedrag

Tip 1 – Liefde en geduld boven training.

Tip 2 – Ga de dans aan met het probleemgedrag.

Tip 3 – Creëer de juiste omstandigheden zodat stress, angst en frustratie kunnen transformeren tot veiligheid, vertrouwen, vrede en vreugde.

Tip 4 – Toon begrip voor het gedrag van je hond. Hij is nooit stout en draagt geen verantwoordelijkheden.

Tip 5 – Ontwikkel onvoorwaardelijke liefde voor je hond en waardeer hem extra wanneer hij een stapje vooruit zet.

Tip 6 – Wees het voorbeeld voor je hond. Hij zal je volgen.

Tip 7 – Bewaak de grenzen van je hond.

Hopelijk kun je met deze tips aan de slag om het geluk van jou en je hond te versterken.

Heb je hulp nodig?

Laat je begeleiden met de connectiemethode

Bij De Bolster Hondengedragsbegeleiding hebben we de expertise en ervaring in huis om jou en je hond op een effectieve manier te begeleiden bij probleemgedrag.

We verwerven samen het juiste inzicht over het probleem en bepalen hoe je er op de meest effectieve manier kunt mee omgaan. Vervolgens coachen we je op het pad van de oplossing, aan de hand van de connectiemethode.

Je hebt de keuze uit begeleiding in groep, samen met andere hondenliefhebbers of individuele begeleiding, samen met je hond.

Workshop – Je hond opvoeden met de connectiemethode

Misschien vind je het fijn om een workshop te volgen, en samen met andere hondenverzorgers te leren hoe je het probleemgedrag van je hond op een effectieve manier oplost.

Individuele begeleiding bij omgaan met probleemgedrag van je hond

Bij individuele coaching maken we een afspraak voor een privéconsult. De opvolging bestaat uit 3 terugkeermomenten van 1 uur.

Maak nu een afspraak voor de eerste sessie: het privéconsult.

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.