Newsletter

Newsletter

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuwe workshops, opleidingen en special events...

Mindwise Logo

  • Opleiding honden

Professionele begeleiding probleemgedrag bij honden

Deze module van de opleiding tot hondengedragsbegeleider - de connectiemethode volgt op module 1 en gaat over omgaan met probleemgedrag van honden. U wordt opgeleid tot coach gedragsbegeleiding bij probleemgedrag.

Inhoud van de opleiding module 2

Module 2 bestaat uit 4 delen. De opleiding gaat door in het weekend (6) van 10 uur tot 17:30 uur.

De opleiding tot hondengedragsbegeleiding - de connectiemethode is een praktische vorming. Kennis wordt onmiddellijk in praktijk gebracht door middel van oefeningen.

Deel 1 - Inzicht in probleemgedrag bij honden -  2 dagen

U krijgt inzicht in probleemgedrag van honden. Wat is probleemgedrag? Hoe ontstaat probleemgedrag? Hoe krijgt men inzicht in het probleem dat de hondenverzorger en diens hond ervaren. 
* Vanuit het gedachtegoed van de connectiemethode gaan we er in eerste instantie vanuit dat er niets mis is met de hond op zich en ook niet met zijn verzorger. Omstandigheden kunnen de oorzaak zijn van problemen die beide ervaren.

Deel 2 - hondengedragsbegeleiding bij Probleemgedrag bij honden - 2 dagen

Hoe kan men met probleemgedrag van honden omgaan? Hoe kan men zorgen voor de hond zodat negatieve gevoelens zoals angst, frustratie en woede kunnen transformeren tot gevoelens van veiligheid, vertrouwen en vreugde? Hoe kan mindful communicatie bijdragen tot het intwikkelen van het zelfvertrouwen van de verzorger en hoe kunnen we hem bijstaan omdat hij of zij op een effectieve manier kan handelen waardoor ze beide meer geluk kunnen ervaren.

Deel 3 - Mindfulness en mindful communicatie bij hondengedragsbegeleiding - 2 dagen

Als coach werkt u vooral samen met mensen. In dit deel wordt u vertrouwd met het coachen van mensen op basis van mindfulness en wat het beoefenen van aandachtig luisteren en vriendelijk communiceren voor de hondenverzoeger, de hond en uzelf kan betekenen.

Deel 4- Coaching van de hondenverzorger bij het omgaan met probleemgedrag van de hond - 6 dagen (3 weekends)

U doet zelf consulten, gedragsbegeleiding en werkt met 15 klanten met hun honden van De Bolster hondengedragsbegeleiding. Na deze 3 weekends bent u in staat om andere hondenliefhebbers te coachen bij het omgaan met de problemen die ze ervaren met hun honden.

Het eerste dagdeel van het eerste weekend van deel 4 doet u een schriftelijke zelfevaluatie. Deze oefening heeft geen invloed op het al dan niet behalen van het certificaat van hondengedragsbegeleider - de connectiemethode - probleemgedrag van de hond.

Data module 2

Module 2 - augustus 2019 
Deel 1: 3 - 4/08/2019
Deel 2: 31/08 - 1/09/2019
Deel 3: 5 - 6/10/2019
Deel 4/1: 9 - 10/11/2019
Deel 4/2: 7 - 8/12/2019
Deel 4/3: 11 - 12/01/2020
Stage vanaf februari 2020

Module 2 - maart 2020 (pas mogelijk om in te schrijven vanaf december 2019)
Deel 1: 21 - 22/03/2020
Deel 2: 25 - 26/04/2020
Deel 3: 16 - 17/05/2020
Deel 4/1: 6 - 7/06/2020
Deel 4/2: 27 - 28/06/2020
Deel 4/3: 8 - 9/08/2020
Stage vanaf vanaf september 2020

Stage en blijvende ondersteuning

De deelnemer die na de opleiding professionele begeleiding wil gaan doen nodigen we uit om een facultatieve stage te doen.
De stage omvat twe delen
1. Een persoonlijke vorming - omgaan met de hond en zijn omgeving volgens de principes van de connectiemethode.
Dit gedeelte kan aanvangen na het beëindigen van module 1.
2. Het zelfstandig uitvoeren van 4 casussen - begeleiding bij het omgaan met probleemgedrag van de hond - onder supervisie van Geert De Bolster.

Bij het slagen in de stage ontvangt u het quality label van de connectiemethode en komen uw gegevens op onze website waardoor klanten die begeleiding wensen volgens de connectiemethode u gemakkelijk kunnen vinden.

Wilt u meer informatie?
Bel me of stuur een e-mail voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek van 15 minuten - Geert De Bolster 0475437248

Lees het boek "Je hond opvoeden met de connectiemethode".

Opvoeding van uw hond.
Individuele begeleiding bij het oplossen van probleemgedrag van uw hond.

meer info

Opleiding tot hondengedragsbegeleider.
Workshop voor professionele hulpverleners.

meer info