Newsletter

Newsletter

Schrijf je in en blijf op de hoogte van nieuwe workshops, opleidingen en special events...

Mindwise Logo

FAQ

 • De connectiemethode

  De Connectiemethode = natuurlijk omgaan met honden

  Omgaan met emoties en gevoelens van de hond.
  De connectiemethode kijkt naar de gevoelens die gedrag sturen. Honden ervaren dezelfde emoties en gevoelens als mensen. Honden kunnen blij, speels, enthousiast en lief zijn, maar kunnen ook angstig, paniekerig, verdrietig, boos en woedend zijn. Omdat het de emoties en gevoelens zijn die het gedrag van de hond bepalen richt de connectiemethode zich op het begrijpen van - en het omgaan met deze gevoelens. We weten dat emoties, die positieve gevoelens doen ontstaan, kunnen aangewend worden om, emoties die negatieve gevoelens doen ontstaan, te transformeren tot vertrouwen, rust, evenwicht, vrede en vreugde.

  Samenwerken door natuurlijke communicatie.
  Omdat mensen dezelfde emoties en gevoelens hebben als de hond en ook over dezelfde communicatiemiddelen beschikken, zet de connectiemethode in op samenwerking door natuurlijke communicatie. Gebruik van beloning en straf heeft geen prioriteit bij de connectiemethode.

  Omgaan met honden zoals ze zijn.
  Geen enkele emotie van de hond wordt verheerlijkt, geen enkele wordt afgewezen. De emoties en gevoelens zijn natuurlijk en aangeboren en hebben stuk voor stuk hun nut. Zowel tijdens de puppy opvoeding als bij de training van de adolescente hond als bij het omgaan met de kwetsbaarheid van honden wijst de connectiemethode geen enkele emotie af. Bij het toepassen van de connectiemethode heeft men respect voor de hond zoals hij is. Wij stellen de hond bij iedere ontmoeting de drie basisvragen van de connectiemethode: Hallo, hoe gaat het met jou? Wat wil je? Wat heb je nodig?

  Ook hondeneigenaren krijgen ten volle bestaansrecht.
  De gevoelens, emoties, gedachten en ideeën van de eigenaar krijgen bij de connectiemethode ten volle bestaansrecht. We werken samen met als doel: Evenwicht, rust, vrede en vreugde creëren in de relatie tussen mens en hond.

 • Hoeveel kost de opleiding tot hondengedragsbegeleider?

  U kunt per module en per deel inschrijven en betalen.
  Als u van 10% korting wilt genieten dient de opleiding vooraf betaald te worden.

  VB: module 1 - België
  6 weekends x 275 euro (incl. BTW) = 1650 euro.
  U kunt per deel inschrijven en dan betaalt u 275 euro per weekend.
  U kunt voor de ganse module inschrijven en dan betaalt u 1650 - 10% (165 euro) = 1485 euro.

  VB: module 1 - Nederland
  6 weekends x 256,20 euro (excl. BTW) = 1537,19 euro.
  U kunt per deel inschrijven en dan betaalt u 256,20 euro per weekend.
  U kunt voor de ganse module inschrijven en dan betaalt u 1537,19 - 10% (153,72) = 1383,47 euro.

  VB module 2 - België
  Inschrijving voor module 2 is pas mogelijk vanaf het 4de deel van module 1
  6 weekends + stage = 7 x 275 euro (incl. BTW) = 1925 euro.
  Inschrijven per deel = 275 euro per weekend en voor de stage.
  Inschrijven voor de ganse module = 1925 - 10% (192,50) = 1735,50 euro.

  VB module 2 - Nederland
  Inschrijven voor module 2 is pas mogelijk vanaf het 4de deel van module 1
  6 weekends + stage = 7 x 256,20 euro (excl. BTW) = 1793,40
  Inschrijven per deel = 256,20 euro per weekend en voor de stage.
  Inschrijven voor de ganse module = 1793,40 - 10% (179,34) = 1614,06 euro
   

 • Data eerst volgende opleiding België

  België

  Module 1
  Deel 1: 2 en 3/09/2017
  Deel 2: 30/09 en 1/10/2017
  Deel 3: 4 en 5/11/2017
  Deel 4:2 en 3/12/2017 en 6 en 7/01/2018
  Deel 5: 3 en 4/02/2018

  Module 2
  voor deze opleiding kan men pas inschrijven vanaf december 2017V
  Deel 1: 3 en 4/03/2018
   Deel 2: 31/03 en 4/04/2018
  Deel 3: 5 en 6/05/2018
  Deel 4: 2 en 3/06 en 30 en 01/07/2018 - en 11 en 12/08/2018
  Stage vanaf 01/09/2018

 • Data eerst volgende opleiding Nederland

  Nederland

  Module 1
  Deel 1: 9 en 10/09/2017
  Deel 2: 7 en 8/10/2017
  Deel 3: 11 en 12/11/2017
  Deel 4:9 en 10/12/2017 en 13 en 14/01/2018
  Deel 5: 10 en 11/02/2018

  Module 2
  Voor deze opleiding kan men pas inschrijven vanaf december 2017.
  Deel 1: 10 en 11/03/2018
   Deel 2: 21 en 22/04/2018
  Deel 3: 12 en 13/05/2018
  Deel 4: 9 en 11/06 en 12 en 18/08/2018 - en 8 en 9/09/2018
  Stage vanaf 15/09/2017

 • Kan men inschrijven voor losstaande delen

  Men is niet verplicht om de volledige opleiding te volgen. Indien men een deel van een module wenst te volgen is men welkom.

  Voorbeeld Module 1 -  hondeninstructeur- opvoeder:
  Deel 1, 2 en 3 kunnen als losstaande delen gevolgd worden.
  Deel 4 en 5 kan enkel gevolgd worden als men heeft deelgenomen aan deel 3 en over voldoende voorkennis beschikt in Ethologie (communicatiemiddelen van de hond, gedragsontwikkeling en leerprocessen).

  Voorbeeld module 2 - specialist probleemgedrag:
  Noodzakelijke voorkennis Ethologie (normaal gedrag van  de hond, epigenetisch gedrag, communicatie van de hond, gedragsontwikkeling, leerprocessen, ervaring opvoeding van de hond) en Mindfulness basistraining.

  Deel 1, 2 en 3 kunnen als losstaande delen gevolgd worden.
  Voor deelname aan deel 4 dient men deel 3 (communicatie met mensen in het coachen van mensen die een hond hebben waarmee men probleemgevend gedrag ervaart) te volgen en inzicht te hebben in probleemgevend gedrag, abnormaal gedrag,theoretisch inzicht in het onderzoeken van probleemgevend gedrag en leerprocessen die van toepassing zijn op het ontstaan van probleemgevend gedrag en beïnvloeden van alternatief gedrag. 

 • Kan ik onmiddellijk inschrijven voor module 2?

  Omdat de connectiemethode gebaseerd is op een overwogen gedachtegoed is het noodzakelijk om eerst module 1 te volgen om te kunnen deelnemen aan module 2.
  Indien u een gecertificeerd hondeninstructeur bent kunt u vrijstelling krijgen voor deel 1 en 2 van module 1. Bij inschrijving verzoeken wij om het certificaat in bijlage naar ons te e-mailen.

   

 • Hoe verloopt de stage?

  Na het beëindigen van module 2 - opleiding tot specialist probleemgedrag - ontvang je het bijhorend certificaat -  hondengedragsbegeleider specialist probleemgedrag..
  Vanaf dan kan de stage aanvangen. Deze omvat het begeleiden van 4 casussen - probleemgevend gedrag.

  Je zorgt zelf voor 4 klanten (indien je zelf geen klanten mocht vinden, kunnen wij je daarbij helpen). Onder begeleiding van Geert De Bolster zal je de klant met zijn/haar hond begeleiden vanaf het gedragsconsult tot waneer het probleem is opgelost.
  De coaching door Geert De Bolster gebeurt via e-mail, video's, telefonisch en skype. Soms kunnen we een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek over de coaching.

  De stage dient aan te vangen binnen het jaar na het beëindigen van de opleiding. De stage duurt tot de 4 casussen zijn afgerond.

  Na het afronden van de stage ontvang je het Quality label ' De connectiemethode'.
  Naar houders van het Quality label 'De connectiemethode' worden klanten die buiten onze regio wonen naar doorverwezen.

 • Kan ik de opleiding met opleidingscheques betalen?

  Neen, wij vroegen geen erkenning bij de Vlaamse overheid aan.
  Deze beslissing werd door onze ethiek gemotiveerd.
  Aangezien er geen wettelijk kader bestaat over het beroep van hondengedragsbegeleider wensen wij niet dat de belastingbetaler meebetaalt voor de opleiding.

 • Wat is het verschil tussen de opleiding van De Bolster Academy en andere opleidingen?

  De rode draad door de opleiding van De Bolster Academy is de intentie om op een natuurlijke manier, vriendelijk en geweldloos met honden om te gaan. Wij wensen personal coaches op te leiden, die open , vriendelijke en geweldloze communicatie als 'middel' beschouwen om mensen en honden te helpen.
  Ook tijdens de lessen bestaat er een grote openheid voor ieders mening en ervaringen. Er is plaats voor vragen, discussie en oefeningen.

  Wetenschappelijke onderbouwde kennis over het gedrag van de hond wordt in een breed perspectief aangewend om met honden om te gaan volgens de connectiemethode.

  Mindfulness als basishouding van de hondengedragsbegeleider heeft een belangrijk plaats in de opleiding.

 • Is de opleiding hetzelfde als een opleiding tot hondengedragstherapeut?

  Vanuit de filosofie van de connectiemethode zetten wij in op de mogelijkheden, van de hond, van de eigenaren en de situatie waar het probleem zich stelt. We willen de sterke punten van eigenaar en hond aanwenden om met de zwakke eigenschappen om te gaan.

  Onze visie: mensen en honden zijn perfect zoals ze zijn, ze bezitten zowel sterke als zwakke eigenschappen. Het is de kunst om de sterke eigenschappen aan te wenden om met de zwakke om te gaan.
  Een personal coach die de mens helpt bij het zoeken van mogelijkheden zodat zowel de hond als de mens zich aan elkaar kunnen aanpassen en daardoor zowel samen als individueel goed kunnen functioneren. Problemen worden dan moeilijkheden die tijdelijk zijn.
   

 • Dien ik zelf een hond te hebben om aan de opleiding deel te kunnen nemen?

  De Bolster Academy gaat ervan uit dat men alleen succesvol kan zijn in het helpen van anderen als men advies geeft die gebaseerd is op kennis en ervaring.

  Kennis zijn concepten, ideeën. Ervaring doe je op door te doen. Tijdens onze praktijkgerichte opleiding tot hondeninstructeur - opvoeder verwerft u zowel kennis als het opdoen van ervaring. Dit is de basis om verder te doen met module 2 - opleiding tot specialist probleemgedrag bij de hond.

  In module 1 - deel 4 (2 weekends) wordt aan de deelnemers gevraagd om een hond mee te brengen voor de praktische oefeningen. U wordt niet opgeleid tot hondentrainer. U wordt opgeleid tot caoch voor mensen die een hond hebben. Indien u geen hond heeft of uw hond door omstandigheden niet kunt meebrengen, kunt u toch deelenemn aan de opleiding.

 • Wordt de opleiding afgesloten met het deelnemen aan een examen?

  Omdat de wetenschap over hondengedrag nog in volle ontwikkeling is en omdat gedrag geen exacte wetenschap is en vanwege het feit dat wij geen mensen, noch honden willen beoordelen nemen wij geen examens af.

  Anderzijds bestaat het beroep hondengedragsbegeleider, hondengedragstherapeut, officieel niet. Er is geen wettelijk kader omtrent vestigingswet, enz.
  Om ethische redenen hebben wij ons niet laten erkennen door de overheid. Wij zijn van mening dat tussenkomst, in de kosten door de belastingbetaler, voor een niet erkend beroep onverantwoord is.

  De opleiding wordt beëindigd door het uitvoeren van een praktijkstage waarbij u zelfstandig 4 casussen gaat begeleiden onder onze supervisie.
  Wij hebben vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin en de goede intenties van mensen die bij ons de opleiding tot hondengedragsbegeleider hebben gevolgd.
   

 • Wordt de opleiding erkend door de overheid of een beroepsvereniging?

  Het beroep van hondengedragsbegeleider is geen officieel erkend beroep. Als men voldoet aan de wet op de handelspraktijk kan men vrij hondengedragsbegeleiding aanbieden. Officieel heeft men geen enkele opleiding nodig.

  Belangenverenigingen betrekkende op hondentraining, hondengedragstherapie of hondengedragsbegeleiding hebben naast de wet op de VZW geen wettelijk kader.

  De Bolster Academy neemt geen identiteit aan en is daarom niet aangesloten bij een vereniging. Onze opleiding wordt dan ook door geen enkele vereniging erkend.

 • Kan ik na de opleiding als zelfstandige aan de slag?

  Bij het volbrengen van de opleiding zal u in staat zijn om zelfstandig mensen te begeleiden bij de opvoeding van hun hond en bij het omgaan met probleemgedrag.
  U dient wel te voldoen aan de wet op de handelspraktijk.

  U kunt blijven leren door het volgen van workshops en bijscholing en kunt op die manier het quality label de connectiemethode jaarlijks verlengen.

Opvoeding en training van uw hond.
Individuele begeleiding bij het oplossen van probleemgedrag van uw hond.

bezoek mindwise

Opleiding tot hondengedragsbegeleider.
Workshop voor professionele hulpverleners.

meer info